Klimat vs Nationalism – After work med Klimatfronten


Diskussion gällande klimat och nationalism med Klimatfronten! Frågor som: Vilka kopplingar finns mellan klimatförnekelse och nationalism? Hur används klimatförändringarna i nationalistisk och rasistisk retorik för att motivera stängda gränser?

Behövs inga förkunskaper, utan är för alla.

När: 15 februari 2018 18:00 - 15 februari 2018 20:00

Var: Rex Nobelvägen 107 / Malmö

Arrangör: Klimatfronten