För ett jämlikt musikliv – från utbildning till yrkesliv


Ett samtal om sexism, trakasserier och kränkningar

Höstens Metoo-upprop har givit anledning att både agera och samtala om sexism, trakasserier och kränkningar från utbildning till yrkesliv.

Som en del i det arbetet bjuder Kungl. Musikhögskolan (KMH) och Stiftelsen Vattnäs Konsertlada in till ett offentligt samtal 14 februari.

Hur upplever studenter och elever som är kvinnor sin situation? Hur ska vi helt få bort trakasserier och sexism i undervisningssituationer och på arbetsplatser? Kan vi lära av varandra och få syn på problem som tidigare gått oss förbi?

KMH lyfter nu på flera sätt frågan i sådant som rör högskolans arbetssätt, kursinnehåll och kompetensutveckling. I arbetet ingår också att föra kontinuerliga samtal med olika parter i samhället för att utveckla ytterligare lösningar och definiera hur arbetet ska gå vidare.

Stiftelsen Vattnäs Konsertlada anordnar därför i samarbete med KMH och Postkodlotteriet Kulturstiftelsen ett samtal med publiken om sexism, trakasserier och kränkningar i musikbranschen och på våra musikutbildningar.

I panelen vid samtalet 14 februari ingår Ebba Witt Brattström professor i litteraturvetenskap, Anna Larsson hovsångerska, Cecilia Rydinger Alin rektor KMH, Joakim Milder professor i improvisation och ensemble, Lars Annersten projektledare Scenkonstmuseet, Gabriel Lindborg rektor Musikkonservatoriet Falun, Petra Assio studentkårens ordförande KMH. Moderator är Kattis Ahlström.

Fri entré, ingen föranmälan

När: 14 februari 2018 12:15 - 14 februari 2018 13:45

Var: KMH - Kungliga Musikhögskolan Valhallavägen 105 / Stockholm

Arrangör: KMH - Kungliga Musikhögskolan och Vattnäs Konsertlada