Vernissage för Moln av sannolikhet


I utställningen Moln av sannolikhet utgår Jorun Jonasson och Sara Wallgren från naturvetenskaperna och omarbetar och översätter den i nya former som bild och ljud.

Utställningens titel kommer från engelskans ”clouds of probability” vilket betyder anhopning av sannolikhet och är ett begrepp som används inom kvantfysiken. Sannolikheter har stor betydelse för produktion av fakta inom vetenskap men är egentligen något delvis obestämbart.

Hon ser det samtida intresset för välbefinnande eller ”wellness” som till stor del har en kvinnlig målgrupp, som ett svar på utestängning av kvinnor inom naturvetenskaplig forskning. Det är just välbefinnandets odefinierbarhet som ofta kritiseras och anklagas vara pseudovetenskapligt. Jorun har färgat tyg av olika mineraler som svävande från taket skapar ett rum innehållande olika stationer. Sittpuffar i form av verklighetens atomer, de fem elementen från grekisk filosofi, erbjuder sköna läs och spelplatser. Här finns ett mobilt bibliotek med nyckeltexter som Fredrika Bremers ”Hertha- eller En själs historia” men även Joruns egen bok ”Atomens historia”.

Installationen sammanflätas med Sara Wallgrens ljudskulpturer. Hon tar sig rollen av en experimentell forskare som undersöker hur något fungerar mekaniskt, fysiskt och metafysiskt. Det är ansamlingar av information i flera lager parat med ett visst mått av mystik som transformeras till bilder eller ljud. Betraktaren bjuds in att interagera med objekten och bli medskapare av skulpturerna och ger på så sätt liv åt dem. Konstnärernas verk blir tillsammans med rummet till en performativ scen där vi möter fler möjliga historier och sannolikheter.

Invigning kl 13 av Doris Ågren, Årsta-sällskapet och vik.konstintendent Karin Maingourd.

När: 10 februari 2018 12:00 - 10 februari 2018 16:00

Var: Haninge kulturhus Poseidons torg 8 / Haninge

Arrangör: Haninge kulturhus