Vad är Folk och Kultur?


Vad anser vi med begreppet folk? Hur definierar vi begreppet kultur? Lyssna på ett panelsamtal som förklarar termer ur ett idéhistoriskt perspektiv. Hur betraktar vi det folkliga ur ett intellektuellt förhållningssätt?

Medverkande: Qaisar Mahmood, författare/skribent Kerstin Andersson Åhlin, verksamhetschef Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund Åsa Simma, teaterchef Giron Sámi Teáhter Kristian Petrov, docent i idéhistoria och universitetslektor i kulturstudier Karlstads Universitet, Leif Stinnerbom, konstnärlig ledare Västanå Teater

När: 8 februari 2018 14:30 - 8 februari 2018 16:00

Var: Munktellstaden / Eskilstuna

Arrangör: Folk och Kultur