VI SKA VÅGA TALA – om sexuella övergrepp i Stockholm


VI SKA VÅGA TALA om sexuella övergrepp.

För att: Få fakta, information och inspiration samt konkreta verktyg och metoder för att förebygga övergrepp och för att förbättra villkoren för de barn och unga som utsätts.

Tillsammans bryter vi tystnad, tabun och skam kring sexualbrott genom att våga fråga, lyssna och tala - när och där vi behövs.

En dag som arrangeras av föreningen Våga Tala och där Länsstyrelsen Östergötland län är medarrangör.

FÖRELÄSARE: Olof Risberg, leg. Psykolog Pojkmottagningen. Varför just jag - Vad ett övergrepp kan innebära och hur vi kan skydda de utsatta; och vem är förövaren?

Erica Mattelin, leg. Psykolog. Hur kan du prata med barn om kroppen, kroppens gränser och sexuella övergrepp online och offline

Sebastian Lysén, initiativtagare Våga Tala.

VågaTala - Vikten av att våga tala, fråga och lyssna på barn och närstående.

Maria Fälth, grundare Föreningen Våga Tala. Hjälten i vardagen - som en spindel i nätet. Att läka så ung som möjligt för att leva hel som vuxen.

Plats: Z salen, ABF-huset Sveavägen 41, Stockholm

Tid: Registrering och mingel 12.30 Föreläsning (inkl. fikapaus) 13.00-17.00

Pris: SEK 567, STUDENT - SEK 275 (mot uppvisande av student-ID vid entré)

När: 6 februari 2018 13:00 - 6 februari 2018 17:00

Var: ABF Olof Palmes gata 9 / Stockholm

Arrangör: VÅGA TALA - bryt tystnaden, bryt tabun kring sexualbrott