Forumspel med Interfem - Se och agera mot vardagsrasism!


En workshop för att träna sig på att se och agera mot rasism.

När: 6 februari 2018 17:15 - 6 mars 2018 19:30

Var: Solidaritetshuset i Stockholm Tegelviksgatan 40 / Stockholm

Arrangör: Interfem