ÖPPEN Föreläsning - Normkritik i praktiken


Att alla människor är lika mycket värda är de allra flesta överens om. Men hur ser det ut i praktiken? Känner sig alla lika mycket värda?

På den här föreläsningen vrider vi och vänder på de normer som skapar ojämlikhet och olika villkor. Ofta skapar vi begränsande normer utan att vi tänker på det.

Föreläsningen riktar sig främst till personal i förskolan, grundskolan och gymnasiet! Och till dig som har barn och ungdomar i din närhet och vill lära dig mer om ett normkritiskt förhållningssätt. Kanske har du varit på våra tidigare öppna föreläsningar om jämställdhet? Denna föreläsning har ett bredare fokus, varmt välkommen igen!

Kostnad: 200 kr per person inklusive moms.

När: 30 januari 2018 18:30 - 30 januari 2018 20:30

Var: Åsö vuxengymnasium Blekingegatan 55 / Stockholm

Arrangör: Jämställt