Vad kan vi göra åt mobbning?


Vad kan vi göra åt mobbning? På jobbet? I skolan? På nätet? Vi träffas och diskuterar vad vi kan göra för att motvekra mobbning samt delar erfarnheter av mobbning och hur vi tagit oss ur den.

När: 27 januari 2018 12:30 - 27 januari 2018 15:00

Var: / Helsingborg

Arrangör: Steg för steg