Samma ideologi under ny flagg: en modern högerextremism?


Samma ideologi under ny flagg: en modern högerextremism?

Den 26/1 klockan 18.00 håller forskaren och antifascisten Judith Goetz en presentation av sin nya bok om de så kallade 'identitärerna' inom den högerextrema rörelsen ​​i Österrike och Europa. I Sverige har identitärer blivit sammankopplade både med nazistiska publiceringsnätverk och fraktioner inom Sverigedemokraterna. Men den här utomparlamentariska gruppen har ett internationellt nätverk som delar både strategier och idéer. Särskilt i Österrike har deras inflytande ökat markant de senare åren. Vilka är då dessa 'identitärer' och vad vill de? Hur skiljer de sig från andra former av högerextremism?

När: 26 januari 2018 18:00 - 26 januari 2018 21:00

Var: Cyklopen Magelungsvägen 170 / Stockholm

Arrangör: Anarchist Bookfair Stockholm, Sweden och Cyklopen