CRIP_sessions #1: TRÄD – koreografi, skogen och medgörligheten


CRIP_sessions (Critical Research In Process) är en serie av fem studieträffar som c.off anordnar under våren 2018 i samarbete med DOCH, Dans- och cirkushögskolan, och ABF Stockholm. Studieträffarna tar ansats från och arbetar vidare med c.offs publikationer KROPPSFUNKTION – en antologi (2015) och IMPERFEKTA (2017) som möter och undersöker föreställningar om förmågor, rörelser och språk. I studieträffarnas särskilda, men sammanflätande nedslag, ägnar vi oss åt ett kritiskt sökande efter en plats där föreställda tillstånd om (o)förmågor och (o)likheter undersöks, diskuteras och omprövas.

CRIP_sessions #1: TRÄD - koreografi, skogen och medgörligheten 21 januari kl. 13-16 på Subtopia, Studio 3, Alby

TRÄD är en föreställning och rumslig installation som bjuder in till ett uppmärksamt deltagande. TRÄD är en tätt befolkad glänta som rör sig där medgörlighet är oundvikligt. En ömsesidig händelse tillkommen av besökare, dansare, musik, skuggor och skog som pejlar av varandra. En koreografi som består av inkännande och medkännande. En plats som mobiliserar våra sinnen och där dansen blir ett sätt att dela/delta.

CRIP_sessions #1 inleds med att gemensamt beträda och ta del av föreställningen (45 min), följt av ett samtal om, genom, i träd-koreografin med Cristina Caprioli utifrån sammankomstens litteratur (1 h), och avslutas med att beträda skogen och föreställningen igen (45 min).

Fri entré, med begränsat antal platser Föreställningens språk: ordlös Samtalets språk: svenska Läs gärna litteraturen innan!

Litteratur: * Cristina Caprioli ”(im)perfekta träd” i red. Frida Sandström ”Kroppsfunktion – en antologi” 2015, c.off, sid. 44-55.

Litteraturen finns att låna på flertalet bibliotek, både som tryckt exemplar och som ljudbok, köpa genom c.off eller Internetbokhandlar, och läsa på plats i LÄSKANT bibliotek på c.off.

TRÄD är en ccap-produktion som hade premiär vid Dansens Hus Stockholm där den spelades januari 2011 och februari 2012. TRÄD återupptogs hösten 2014, och spelades i Svarta Huset i Stockholm, i samproduktion med bland annat c.offs projekt KROPPSFUNKTION. Under 2018 spelas TRÄD på Subtopia i Botkyrka.

Studieträffarna är en del av c.off-projektet Kroppsfunktion, som erkänner och tillvaratar så kallade intellektuella och kognitiva ”funktionsnedsättningar” som specifika och högt utvecklade förmågor, med stöd av Arvsfonden. Studieträffarna ingår även i den fristående kursen ”Variationer i funktioner och koreografi” som ges på DOCH. För sin verksamhet erhåller c.off medel från Kulturrådet och Stockholms läns landsting.

När: 21 januari 2018 13:00 - 21 januari 2018 16:00

Var: Subtopia Rotemannavägen 10 / Norsborg

Arrangör: c.off