Release! Yolanda+Nino <3 Uppsala Umeå Malmö


Januari 2018. Poeterna Yolanda Aurora Bohm och Nino Mick släpper varsin bok! IKON (Brombergs förlag) och Tjugofemtusen kilometer nervtrådar (Norstedts). Nu ställer vi till med gemensamma releasefester. Du är bjuden!

Fredag 19 januari – Uppsala, Reginateatern Söndag 21 januari – Umeå, Hamnmagasinet Malmö – To be announced

När: 19 januari 2018 00:00 - 25 januari 2018 23:59

Var: / Hela landet

Arrangör: Yolanda Aurora Bohm och Nino Mick