Föredrag - Hannah Arendt


Årets första Projektil-föreläsning är här! Idéhistorikern Anders Burman besöker caféet och håller föredrag om Hannah Arendt. Under 2017 släpptes antologierna "Rätten till rättigheter" och "Att läsa Arendt" på Tankekraft förlag, för vilka Burman varit redaktör.

Om ämnet: "Hannah Arendt var i högre grad än någon annan modern samhällstänkare upptagen av att förstå politikens mening och dess möjlighetsbetingelser i vår tids pluralistiska värld. Tillsammans med undersökningarna av totalitarismens ursprung och människans villkor är det hennes reflektioner kring det politiska som har säkrat hennes status som en av 1900-talets mest betydelsefulla politiska teoretiker."

Föreläsningen börjar kl. 19, men caféet öppnar redan kl. 18.

Arrangemanget sker i samarbete med ABF. Fritt inträde.

När: 18 januari 2018 18:00 - 18 januari 2018 20:30

Var: Bokcafé Projektil S:t Persgatan 22 B / Uppsala

Arrangör: Bokcafé Projektil