Ny kurs: Feminism & gestaltning


Feminism & gestaltning riktar sig till dig som är intresserad av feministiskt förändringsarbete. Under kursen studeras olika inriktningar inom feminismen – t.ex. postkolonial feminism, socialistisk feminism och queerfeminism – och vad de säger oss om samhället. Hur skapas och upprätthålls maktstrukturer? Vad betyder intersektionalitet? Och hur kan en använda skapandet som ett verktyg för att skapa förändring? Under terminen arbetar klassen med olika teman där du och dina kurskamrater ifrågasätter, diskuterar och utvecklar era tankar genom olika former av gestaltning. I mötet mellan feministisk teori och kreativa uttryck öppnar sig ett annat sätt att erfara, utforska, använda och göra kunskap. Genom bland annat läsning, skrivande, film, föreläsningar, workshops och diskussion analyserar klassen makt ur ett kritiskt perspektiv och undersöker hur en kan göra motstånd.

Lärare för kursen är Felicia Mulinari och Johanna Hillerbrand Rune

🌸 PLATS: Sundbybergs folkhögskola i Rissne i Stockholm 🌸 KURSTID: 26 februari – 15 juni 🌸 SISTA ANSÖKNINGSDAG: 31 januari

När: 17 januari 2018 23:59 - 31 januari 2018 23:59

Var: Sundbybergs Folkhögskola Kasernvägen 1 / Sundbyberg

Arrangör: Johanna Hillerbrand Rune och Felicia Mulinari