FINISSAGE: The Natural Enemies of Books


Sedan ett par år tillbaka har de grafiska formgivarna Maryam Fanni, Matilda Flodmark & Sara Kaaman (MMS) använt boken ”Bookmaking on the Distaff Side” som receptbok och grund för experiment inom olika grafiska och typografiska tekniker. Boken, vars titel betyder ungefär ”Bokhantverk på spinn-sidan”, publicerades 1937 av gruppen The Distaff Side som ett upprop av kvinnor inom tryckbranschen.

Samtal mellan MMS och Jess Baines om feministiska tryckkollektiv kl 14.30 i Konstakademiens bibliotek.

Jess Baines är lektor på London College of Communication och har skrivit en avhandling vid London School of Economics (LSE) om brittiska tryckkollektiv under det sena 1900-talet.

När: 14 januari 2018 14:00 - 14 januari 2018 16:00

Var: Tengbomhallen, Konstakademien, Fredsgatan 12 / Stockholm

Arrangör: Kungl. Akademien för de fria konsterna