Kippavandring i Malmö


"Hat och hot mot judar är fullkomligt oacceptabelt. De våldsamheter som under senare tid riktats mot judar i Sverige och Malmö får inte stå oemotsagda, vare sig av medmänniskor eller rättsstaten.

Alla har rätt att ha en egen tro, identitet och livsstil utan att andra ger sig på en. Vi samlas därför i en kippavandring för att uttrycka vårt orubbliga stöd för tolerans och trygghet – för alla.

Samling utanför Malmö synagoga och därefter följer en promenad till något av stadens torg där några kommer att tala inför de församlade."

När: 16 december 2017 12:30 - 16 december 2017 13:30

Var: Malmö synagoga Föreningsgatan 34 / Malmö

Arrangör: Flera