Utställning: Prioritet: Minoritet


I Sverige finns fem nationella minoriteter; judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar, samt urfolket samer. Trots att vi alla har levt och verkat i Västerbotten i århundraden finns mycket lite samlat och beskrivet i museets arkiv om minoriteters villkor och liv.

Den här utställningen vill ändra på det. Vi har nu tillsammans möjlighet att fylla ett tomrum så att kommande generationer får en mer rättvis bild av Västerbotten på 2000-talet. Utställningsrummet är en plats för medskapande och samtal, en pågående samtidsdokumentation.

Ju längre utställningsperioden fortskrider, desto mer innehåll kommer det att finnas. När utställningen stänger i september 2018 är förhoppningsvis rummet fyllt. Allt från foton och föremål, över berättelser och anekdoter till reflektioner och perspektiv välkomnas.

När: 19 november 2017 08:00 - 2 september 2018 17:00

Var: Västerbottens museum Helena Elisabeths väg 3 / Umeå

Arrangör: Västerbottens museum