Studiecirkel med Rebella!


Fyra tillfällen där det kommer att läsas en blandning av klassiska och nya texter, skönlitteratur och akademisk litteratur. Tanken är att gruppen ska diskutera klass utifrån en rad olika perspektiv.

Hur har socialdemokratins syn på klass förändrats över tid? Vilka olika sätt att förstå klass finns idag? Hur används klassbegreppet i samhällsvetenskaplig forskning? Hur förstår vi själva klass och hur hänger det ihop med vår feministiska socialdemokrati?

Tre träffar under hösten och en fjärde i januari. 10 okt, del 1: Klass-iker 7 nov, del 2: Klass och kön 12 dec 3: Perspektiv på klass 23 jan, del 4: Klassbegreppets betydelse för dagens socialdemokrati

När: Oct. 10, 2017, 6 p.m. - Jan. 23, 2018, 8 p.m.

Var: Restaurang Cirkeln Sveavägen 41 / Stockholm

Arrangör: Rebella Unga S-kvinnor