Abort: här och där, nu och då. Global aktion för laglig abort


Den 28 september demonstrerar feminister över hela världen för legalisering av abort. Olika lagar och olika verkligeheter råder för kvinnor och transpersoner i världens alla länder, men det gemensamma är att ett patriarkalt tar sig rätten att bestämma över kroppar med livmödrar. Abortantal kan inte minskas med förbud, men legalisering minskar effektivt ”mödra”dödligheten.

Det har blivit tydligt att vi behöver en feministiskt grundad etik för hur aborträtten ska försvaras och motiveras i en vård med allt bättre intensivvård för extremt tidigt födda. Samtidigt finns ett annat hot från rasistiska och värdekonservativa krafter som vill förpassa kvinnor till en reproduktiv samhällsroll.

I ”Nu och då, här och där” bjuder vi in till en kväll präglad av internationell solidaritet och fokus på de utmaningar den svenska aborträtten står inför idag.

Moderator: Lotta Wendel, jurist och journalist specialiserad på hälso- och sjukvårdsrätt.

I panelen:

Eva Schmitz: Forskare kring kvinnorörelser och kvinnoaktivist på 70- och 80-talet.

Sara Alfredsson: Ordförande för RFSU Malmö med stor kunskap om aborträtt och abortmotstånd

Sten Axelson Fisk: Ordförande för Socialistiska läkare med intresse för aborträtt i Latinamerika och Sverige

Panelsamtalet hålls i stadsarkivets lokaler i Malmö.


Detta panelsamtal är ett led i det aktivitetsprogram som "En annan vård är möjlig - Skåne" ordnar mellan september 2017 och mars 2018 för att från gräsrotsnivå verka för en hälso- och sjukvård som är hållbar och jämlik för alla.

Detta panelsamtal ordnas i samarbete med Vänsterpartiet, Socialistiska läkare och RFSU.

När: Sept. 28, 2017, 6 p.m. - Sept. 28, 2017, 8 p.m.

Var: Malmö Stadsarkiv, Bergsgatan 20 / Malmö

Arrangör: En annan vård är möjlig