Lunchseminarium: När industrin ligger i vardagsrummet


Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, LO Sverige, Unionen, ABF Stockholm och Union to Union bjuder in till lunchseminarium:

När industrin ligger i vardagsrummet – att organisera kvinnor i den informella ekonomin

Visste du att stora delar av produktionen av de varor du köper här i Sverige, inte bara produceras i fabriker, utan även i kvinnors hem?

Fackföreningar över hela världen möter idag nya utmaningar när produktionen av industrivaror blivit allt mer globaliserad. Långa komplexa produktionskedjor gör att många av fackens traditionella metoder att förbättra arbetsvillkoren har förlorat kraft globalt. Flera av dessa metoder har utarbetats utifrån en mall med en manlig arbetstagare på en formell arbetsplats. Samtidigt vet vi att industriell produktion i många länder ofta sker i arbetstagarnas hem. Statistiskt är arbetstagaren oftast kvinna, och arbetar utan skydd av formell arbetsmarknadslagstiftning.

Vilka problem finns i att stor del av varorna vi konsumerar är gjorda i informella sektorer i fattigare länder? Hur kan fackföreningar arbeta för organisera dessa arbetstagare? Vad kan vi lära av den svenska historien av informellt industriarbete i hemmet?

På detta seminarium träffar du några av världens ledande forskare och aktivister på området från Sydafrika, Indien och Sverige. Hör Indrani Mazumdar, forskare på Centre for Women’s Development Studies i Delhi och en av Indiens experter för frågor om kvinnors informella arbete. Deltar gör även Jane Barret från Sydafrika. Hon har länge arbetat inom fackliga organisationer i Sydafrika och är idag är en av programdirektörerna i det globala nätverket WIEGO som arbetar för kunskapsproduktion, organisering och information om arbetare, framförallt kvinnor, i informella sektorer. Malin Nilsson, forskare i ekonomisk historia på Göteborgs universitet, ger oss även perspektiv på hur hemindustriarbete och organisering av dessa historiskt sett ut i Sverige. Magnus Kjellsson, chef för internationella frågor på Unionen, berättar varför de som Svenskt fackförbund är engagerade i att stötta organisering av den informella sektorn i Indien.

Moderator: Sigrid Bergfeldt, programchef Union to Union

Seminariet hålls på engelska.

När: 27 september, kl 11:30 – 13:00 (lunch serveras 11.30-11.50. Seminariet börjar 11.50)

Var: ABF Stockholm, lokal: Hjärtat (på bottenvåningen), Sveavägen 41, Stockholm

När: Sept. 27, 2017, 11:30 a.m. - Sept. 27, 2017, 1 p.m.

Var: ABF Stockholm, Sveavägen 41 / Stockholm

Arrangör: ABF Stockholm, Union to Union, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek