Demonstration mot krigsövningen Aurora 17


Som en direkt konsekvens av ratificeringen av värdlandsavtalet kommer det att genomföras en omfattande krigsövning i Sverige under namnet Aurora 17. Utländska styrkor kommer att operera i främst Göteborg men även i Mälardalen och på Gotland under september månad 2017.

Det finns en omfattande opinion i Sverige mot Nato som bl a visade sig i de 40 000 personer som skrev på mot godkännande av värdlandsavtalet. Vi vet alla att opinionen är mycket större än så. Det måste synliggöras för att det inte skall tas ytterligare steg till ett svenskt Nato-medlemskap.

Vi som arrangerar demonstrationen är ett nätverk av organisationer och partier.

Parollerna för demonstrationen är:

  • Nato ut ur Sverige

  • Riv upp värdlandsavtalet

  • Inga kärnvapen på svensk mark

När: Sept. 16, 2017, noon - Sept. 16, 2017, 1 p.m.

Var: Gustav Adolfs Torg / Göteborg

Arrangör: Demonstrera mot krigsövningen Aurora 17 - Göteborg 16/9 - stoppaaurora17.se