ALLMÄNDALEN


Som motvikt till det politiska etablissemangets Almedalen (den årliga politikerveckan i Almedalen, Visby, Gotland) bjuder Mångkulturellt centrum i år in till Allmändalen på Fittja gård, lördag 16 september kl 11-17.

Allmändalen är tänkt att vara en öppen mötesplats där Botkyrkabor, ortenbaserade grupper och organisationer, civilt samhälle, föreningsliv, folkbildningsaktörer och besökare utifrån kan komma i kontakt med varandra, ventilera utmaningar och förslag och föra demokratiska samtal. En breddad plats för fler!

Information för dig/er som vill delta:

MKC erbjuder intresserade aktörer att kostnadsfritt finnas på plats på MKC under Allmändalen på ett eller flera av följande sätt:

◾Bord/utställningsplats erbjuds i Utställningshallen där du som aktör kan presentera din organisation/verksamhetsidé med material, publikationer, flyers och liknande.

◾Programpunkt i schemat av föredragshållare som kommer att avlösa varandra under dagen i Hörsalen. Din/er programpunkt kan vara en föreläsning, ett seminarium, heta stolen eller något annat inslag. Längd: 20 eller 45 min.

◾En mindre samtalshörna med tillgång till mikrofon kommer att placeras i Utställningshallen. Detta utrymme går inte att boka i förväg utan kommer att gå att boka på plats samma dag. Syftet med samtalshörnan är att ge plats för fortsatta och fördjupande samtal som kanske dyker upp mellan individer under en programpunkt i Hörsalen där det inte finns tillräckligt med tid till att fortsätta samtalet.

Senast 7 juli får du besked om din ansökan har antagits. MKC lägger fram ett preliminärt program för Allmändalen den 16 augusti. Vi försöker bereda plats för så många som möjligt.

Under Allmändalen är Tavernan på Mångkulturellt centrum öppen kl 11-17 för lunch, fika, möten och samtal. Samma dag anordnar Botkyrka konsthall flera konst- och kulturaktiviteter i stadsdelen Fittja på temat Mat & Konst.

Allmändalen är en del i Mångkulturellt centrums 30-årsfirande

Vi har nu i tre decennier forskat, utbildat och spridit kunskap om migration som en självklar del av det svenska kulturarvet. Vår verksamhet är bred och är inriktad på frågor om migration, mångfald, etnicitet, rasism, diskriminering, liv i exil och segregation. Varje år utbildar vi organisationer, företag myndigheter, skolor och föreningar och andra grupper kring mångfald och interkulturella processer.

Välkommen att bli en del av den kunskapshöjande kompetensen under Allmändalen.

När: Sept. 16, 2017, 9 a.m. - Sept. 16, 2017, 3 p.m.

Var: Mångkulturellt centrum i Fittja, Värdshusvägen 7 / Fittja

Arrangör: Mångkulturellt centrum i Fittja