Är feminism en förutsättning för fackens framtid?


Kan fackföreningsrörelsen överleva utan att på allvar ta sig an det ojämställda arbetslivet för framtiden?

Är kön på väg att bli en lika viktig utgångspunkt som klass i den fackliga kampen?

Dessa är några av frågorna vi diskuterar på nästa feministiska salong: Är feminism en förutsättning för fackens framtid?

I dag är det en självklarhet att facket främjar jämställdhet i arbetslivet, men så har det inte alltid varit. Under det förra århundradet fanns länge en konflikt mellan kampen för bra lön och villkor för alla mot att särskilt lyfta kvinnor som grupp. 1990 gav LO ut sitt första jämställdhetspolitiska handlingsprogram ”Klass och kön”. Handlingsprogrammet var ett erkännande av att kön precis som klass påverkar människors lika villkor på arbetsmarknaden och i samhället. Idag utgår LO ifrån en feministisk grundsyn och menar att relationen mellan kvinnor och män i grund och botten handlar om hur samhällets resurser är fördelade och hur arbetet organiseras. Att fackförbunden har tydliga jämställdhetsprofiler och fackliga ledare som kallar sig feminister har på senare år blivit mer förekommande.

Panel:

Yvonne Hirdman, professor i historia vid Stockholms Universitet

Jenny Bengtsson, förbundsstyrelseledamot HRF, ledarskribent ETC och ersättare i riksdagen (V)

Linn Svansbo, medlemsutvecklare Byggnads

Moderator: Maja Stilling, utredare Tankesmedjan Tiden

När: Sept. 15, 2017, 11:30 a.m. - Sept. 15, 2017, 1 p.m.

Var: Citykonditoriet, Adolf Fredriks Kyrkogata 10, 3tr / Stockholm

Arrangör: Tankesmedjan Tiden