Svarta revolutionärer faller inte från månen


”It is our duty to fight for our freedom. It is our duty to win. We must love and support one another. We have nothing to lose but our chains.”

– Assata Shakur

Ett scenkonstverk om rotlöshet och politisk aktivism och praktik. Om olika politiska metoder och strategier. Om hur en formas av sina erfarenheter och hur mönster kan reproduceras eller brytas. Om att organisera sig och hur svårt det är.

I vår version av Shakurs berättelse plockar vi ut ögonblicksbilder och världsanalyser. Vi inspireras av ödmjukheten i att dela med sig av tillkortakommanden och viljan och lusten att fylla de kunskapsluckor samhället inte klarat av eller velat fylla. Vi delar med oss av egna erfarenheter och ser vår samtid speglas i dåtid och ifrågasätter maktordningen. Är det något historien lär oss är det att ingen i världen någonsin har fått sin frihet genom att vädja till sina förtryckares samveten.

Delar av verket framförs på engelska.

75 min utan paus

När: Sept. 6, 2017, 3:30 p.m. - Sept. 6, 2017, 5 p.m.

Var: Teater Tribunalen, Hornsgatan 92 / Stockholm

Arrangör: Teater Tribunalen