Hur stor fattigdom tål Sverige? / Lunchsamtal


Lunchseminarium: Hur stor fattigdom tål Sverige?

– Ett samtal om ekonomisk ojämlikhet, dess konsekvenser och lösningar.

Ojämlikheten har ökat i Sverige – i ett land som bara för några årtionden sedan var världens mest jämlika. Samtidigt som väldigt många har fått det allt bättre har en stor grupp fått det allt sämre. Men vilka är det som lever i fattigdom och hur ser deras vardag ut? Vad är orsakerna till den eskalerande fattigdomen? Och hur stor ojämlikhet kan vi tolerera innan något görs politiskt?

Seminariet är ett samtal mellan Lina Stenberg, kommunikationschef Tankesmedjan Tiden, Tapio Salonen, professor socialt arbete, Malmö högskola och Lotta Säfström, ordförande Sveriges Stadsmissioner. Samtalet modereras av Anders Österberg, riksdagspolitiker (S) och ordförande Unga Örnar.

När: Aug. 24, 2017, 10 a.m. - Aug. 24, 2017, 11:15 a.m.

Var: Sveavägen 68 / Stockholm

Arrangör: Tankesmedjan Tiden