Bildanalys och fotografi ur ett jämställt perspektiv - Helgkurs


Här lär du dig om fotografiet och bilden ur ett jämställt- och inkluderande perspektiv.

Detta gör vi genom att titta på fotohistorien, göra bildanalyser med feminism och jämställdhet som utgångspunkt för samtalet och de praktiska övningarna. Målsättningen med kursen är att höja din medvetenhet kring hur personer avbildas i olika sammanhang i bild, samt ge dig verktyg för att bryta och utmana stereotypa bildkonventioner i ditt eget fotograferande. Vi blandar praktiska övningar med diskussion och bildanalys.

Förkunskaper: grundläggande kunskaper i hur din egen digitala kamera fungerar.

Medtag din egna kompaktkamera eller systemkamera. USB minne eller extern hårddisk som man kan lagra sina bilder på som ska visas på kurstillfälle två. Gärna bildexempel på andras eller egna bilder som man vill diskutera.

Tillkommande kostnad:

Eventuell entré avgift för utställning eller galleri.

När: Feb. 18, 2017, 9 a.m. - Feb. 18, 2017, 2:30 p.m.

Var: ABF-Huset, Datastudio Stockholm 1 Tr Ned, Sveavägen 41 / Stockholm

Arrangör: ABF Stockholm