Karl-Magnus Johansson shows Helen Pankhurst the documented speech that her grandmother suffragette Sylvia Pankhurst gav in Gothenburg in 1913.

Powerful and relevant – Sylvia Pankhurst’s speech in Sweden

2020-01-17 | Jenny Rönngren padlock

INTERNATIONAL


"På en avdelningsmiddag la han en femkrona i en domstrolssekreterares urringning".

#bywhatright: Upholding the law

2020-01-10 | Undertecknarna padlock

INTERNATIONAL


#action: Breaking the culture of silence

2020-01-10 | Undertecknarna padlock

INTERNATIONAL


#metoo: Why massive mobilization swept Sweden

2020-01-10 | Anna-Klara Bratt padlock

INTERNATIONAL


Isabelle Widmark, Fairpay och initiativtagare till #timeout och Irma Helin, fotbollsspelare som skrivit under uppropet.

#timeout: The sporting world needs to change

2020-01-10 | Undertecknarna padlock

INTERNATIONAL


#silentdancer: Petition against sexual harassment

2020-01-10 | Undertecknarna padlock

INTERNATIONAL


Osäkra och otydliga strukturer gynnar övergreppskulturer. Bilden är beskuren.

#boilingover: We demand action

2020-01-10 | Undertecknarna padlock

INTERNATIONAL