Jytte Guteland (S).

Upprörande förhållanden i djurtransporter på havet

2021-04-06 | Jytte Guteland padlock

EU-KRÖNIKAN/OPINION

”EU behöver en djurtransportreglering som faktiskt lever upp till EU:s lagstiftning kring djurvälfärd”, skriver Jytte Guteland (S), med hänvisning till de senaste skandalerna där djur går en plågsam död till mötes efter tortyrliknande fångenskap vid sjötransporter.

Jytte Guteland är EU-parlamentariker för Socialdemokraterna och återkommande EU-krönikör i Feministiskt perspektiv tillsammans med Malin Björk (V) och Alice Bah Kuhnke (MP).

Under den senaste tiden har världen uppmärksammats på ett antal vidriga djurtransporter till sjöss, där djur plågats värre än i den värsta skräckfilm man kan tänka sig. Stoppet i Suezkanalen har inneburit att upp mot 200 000 djur nu är fast i trånga lastutrymmen på havet. Det finns en överhängande risk att dessa kommer att dö en plågsam död i denna tortyrliknande fångenskap.

I Spanien slaktades nyligen 1 600 djur efter att ha varit fast under likande omständigheter på ett fartyg under flera månader på Medelhavet. Fasan, smärtan och skräcken dessa djur måste ha upplevt ger mig rysningar. 

Alla dessa djurtransporter på EU:s vägar och i båtar ut mot tredje land, som innebär att djur tvingas utstå vidriga förhållanden, är enormt upprörande.

Sjötransporter av boskap är per definition djurplågeri. Även om stoppet i Suezkanalen för de minst 14 fartygen med djur inte varade mer än en dryg vecka har det garanterat orsakat stort lidande hos de djur som fanns ombord. Stoppet innebar hetta och brist på foder och vatten.

Nu har det varit flera likande djurtransportskandaler som allmänheten har upplysts om, där det senaste haveriet med skeppen utanför Spaniens kust slutade enormt tragiskt efter månader av lidande. Inget av detta är acceptabelt eller hållbart ur någon synvinkel. I det särskilda utredningsutskottet för djurtransporter i Europaparlamentet arbetar jag och flera av mina kollegor aktivt för att skärpa reglerna. Bland annat så driver vi att målsättningen är att sluta transportera djur. Normen ska istället vara att det är köttet som transporteras. I väntan på att få gehör för detta måste rådande regelverk förbättras.

Inga djur ska transporteras längre än åtta timmar (slut på alla undantag). Många djur ska ha kortare resor än så. Djur som fortfarande diar eller på andra sätt är känsliga ska inte transporteras överhuvudtaget. Det måste bli slut på export av djur utanför EU. Inga fler båtresor på Medelhavet. Vi vill också att det ska bli tydligt vem som har ansvaret om det sker brott mot regelverket. Operatörer som begår stora brott mot djurvälfärdslagstiftningen ska svartlistas så att de inte får fortsätta verksamheten.En anständig djurvälfärd har också bäring på den pandemi vi nu lever med. Den typen av djurhållning vi har i dag med så många djur som lever tätt intill varandra innebär en risk för fler smittor, som vi vet kan ha katastrofala konsekvenser även för människor.EU behöver en djurtransportreglering som faktiskt lever upp till EU:s lagstiftning kring djurvälfärd. Djur är kännande varelser! De förtjänar drägliga levnadsförhållanden under hela sin livstid.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: