Regeringen underkänns gällande jämställdhet

2021-03-11 | FemPers padlock

EKONOMI

Sveriges kvinnolobby ger Sveriges feministiska regering underkänt på 13 av 16 områden i en ny granskning av kvinnors livsvillkor kopplat till jämställdhetspolitiken. Granskningen presenterades på internationella kvinnodagen och visar bland annat att lågutbildade kvinnors livslängd sjunker, att inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män varit oförändrade i 25 år samt att flickors utsatthet för sexuella trakasserier och övergrepp ökar.

– Under lång tid har det funnits en utveckling mot ökad jämställdhet i Sverige. Nu ser vi att den utvecklingen har stannat av, och på vissa områden till och med går bakåt. Vår rapport visar att vi är långt ifrån jämställda i Sverige och att det saknas reformer och politisk vilja för att bryta den ekonomiska ojämställdheten, säger Clara Berglund, generalsekreterare för Sveriges kvinnolobby i ett pressmeddelande.

Granskningen redovisas i rapporten Kvinnor i Sverige 2021 och har gjorts i samarbete med CEDAW-nätverket granskat med utgångspunkt från artiklarna i FN:s kvinnokonvention (CEDAW). Rapporten kommer att skickas till CEDAW-kommitté, som granskar efterlevnaden av konventionen, då Sverige står på tur att granskas i höst.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: