Kvinnohistoria utvidgad i flitigt använt lexikon

2021-03-11 | FemPers padlock

FEMINISM

FAKTA/Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (SKBL) är en fritt tillgänglig databas på både svenska och engelska. Materialet får användas fritt, men källa måste anges.

Projektet vid Göteborgs universitet har genomförts i ett samarbete mellan institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, institutionen för historiska studier, Kvinnsam på Universitetsbiblioteket och Språkbanken.

Källa: Göteborgs universitet

När Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (SKBL) lanserades på internationella kvinnodagen 2018 innehöll databasen 1 000 porträtt av kvinnor vars liv och gärningar i många fall varit frånvarande i i historieskrivningen. Tre år senare har antalet kvinnoporträtt dubblerats. Dessutom har databasens funktioner förbättrats och nya pedagogiska sökhjälpmedel tillkommit. Det framgår av ett pressmeddelande från Göteborgs universitet, som driver projektet och kunnat utveckla databasen med medel från Riksbankens jubileumsfond.

Gensvaret har varit stort och sedan starten har SKBL använts flitigt av skolor och en intresserad allmänhet. 2020 hade lexikonet över 3,5 miljoner sidvisningar och inom forskningen finns det flera publikationer där SKBL utgör underlag. I slutet av mars tar projektmedlen slut. Maria Sjöberg, professor i historia, är den som lett hela projektet:

– Nu återstår bara ett lågintensivt, kompletterande och korrigerande arbete. Bibliotekarier på universitetsbiblioteket kommer att fortsätta lägga in nyckelord till augusti och parallellt med det pågår översättning av allt material till engelska.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: