Malin Björk, EU-parlamentariker, Vänsterpartiet.

Systematiska hot mot aborträtten måste bekämpas

2021-01-26 | Malin Björk padlock

EU-KRÖNIKAN/OPINION

”Rätten till abort är inte självklar och därför måste vi fortsätta kämpa för kvinnors rättigheter i Sverige, Europa och världen”, skriver Malin Björk (V) och efterlyser mer praktisk solidaritet med alla som ännu inte får bestämma över sina egna kroppar.

Malin Björk är EU-parlamentariker för Vänsterpartiet och återkommande EU-krönikör i Feministiskt perspektiv tillsammans med Jytte Guteland (S) och Alice Bah Kuhnke (MP).

Jag blir så trött på alla dessa män som vill kontrollera kvinnors kroppar. Donald Trump, Björn Söder (SD) och Lars Adaktusson (KD). Högerkonservativa män som vill inskränka aborträtten. Rätten till abort är inte självklar och därför måste vi fortsätta kämpa för kvinnors rättigheter i Sverige, Europa och världen.

Björn Söder jämför abort med mord, Donald Trump ströp allt bistånd från USA till organisationer i världen som arbetar med abort och den polska konservativa regeringen inför i praktiken ett totalförbud mot abort.

Senast i raden är Honduras där kongressen i torsdags röstade för att skriva in abortförbudet i landets grundlag. En andra omröstning krävs för att det ska gå igenom. I så fall kommer det sedan att krävas att minst tre fjärdedelar av kongressen röstar för en förändring för att liberalisera den extremt hårda abortlagstiftningen. Att just skriva in abortförbud i grundlagen är en systematisk, internationell strategi som bejakas av de välorganiserade abortmotståndarna.

Men det finns också ett stort tryck för en feministisk politik för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Se bara på Argentinas nya aborträttslagstiftning! Och nu ser vi fram emot att Joe Biden snarast häver Global gag rule som beräknas ha lett till över 3 miljoner osäkra aborter enligt RFSU.

Regeln innebär att en organisation som får bistånd från USA inte får arbeta med abortfrågan, varken med egna medel eller med bistånd från andra länder, exempelvis Sverige. Tidigare konservativa presidenter i USA har också infört Global gag rule, men Trump har gått ännu längre. Den har gällt för hela USA:s biståndsbudget på 9 miljarder dollar. Global gag rule leder inte till färre aborter, den gör dem bara farligare, vilket främst drabbar de fattigaste kvinnorna.

I Europa har Malta och Polen de mest brutala abortförbuden. I Polen vill den konservativa regeringen Lag och rättvisa inskränka den redan drakoniskt restriktiva abortlagen, och införa ett de facto totalförbud mot abort. Men i november gick över 100 000 kvinnor ut på gatorna i Warszawa och protesterade, vilket fick regeringen att tillfälligt backa från sina planer. Polska kvinnor och män visade att det inte går att trampa på våra rättigheter hur som helst. Inte ens i Polen, där högerkonservativa har mobiliserat sig för att försöka utrota begreppet genus, förföljer hbtqi-personer, och är besatta av att kontrollera kvinnors och unga människors sexualitet.

I Sverige finns också gott om högerkonservativa krafter som ifrågasätter aborträtten. SD-toppen Björn Söder formulerade den 15 januari en skriftlig fråga till Isabella Löwin om abort. Han skriver att ”42 miljoner ofödda dödades i aborter”. Kristdemokraternas Lars Adaktusson röstade mot abort 22 gånger när han satt i Europaparlamentet.

Nu ska KD-kvinnors ordförande Sarah Havneraas ta fram en ny jämställdhetspolitik för KD. Hon har varit aktiv i flera organisationer som arbetat mot abort. Det här är systematiska hot mot aborträtten. Dessa aktörer är en del av en högerkonservativ och kvinnofientlig rörelse. Jag betackar mig för en ”jämställdhetspolitik” som bygger på förskräckelse för genusbegreppet, som är emot feminism, och som vill inskränka aborträtten.

Vänsterpartiet vill att Sverige tydligare tar avstånd från den polska regeringens angrepp på aborträtten. Dessutom finns alla möjligheter att göra mer för att praktiskt stötta alla dem som kämpar för aborträtten och SRHR. Lyft frågan internationellt, på EU-nivå, med Bidens nya administration, öka stödet från både Sverige och EU till både regeringar och organisationer som stödjer kvinnors rättigheter och SRHR. Det är dags att satsa på solidaritet – med alla dem som i dag, inte ännu, får bestämma över sina egna kroppar.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: