Josefin Rönnbäck är historiker och expert på kampen för allmän och lika rösträtt.

#kvinnorsrostratt100: Fortsätt ställa krav på rättvisa

2021-01-26 | Anna-Klara Bratt padlock

KULTUR

I dag är det hundra år sedan beslutet som gav kvinnor rösträtt klubbades i riksdagen. Feministiskt perspektiv, som uppmärksammat jubileet sedan 2019, ställde tre frågor till vår hushistoriker Josefin Rönnbäck.

RELATERADE ARTIKLAR:

2019-05-24 | Kvinnors rösträtt 100 år

2019-05-21 | Försvunnet rösträttstal återfunnet

2018-12-17 | Historiker: ”Helt fel dag att flagga för rösträtten”

2018-09-08 | Demokrati med förhinder – en osynliggjord röstlängd

2016-01-19 | Förslag för jämlikt deltagande ska bidra till hållbar demokrati

2015-11-08 | Suffragetter och matlagning

2015-10-27 | Norden har mycket kvar när det gäller jämställdhet

2015-10-27 | Norden har mycket kvar när det gäller jämställdhet

2014-04-16 | Hvarför skola kvinnorna vänta?

2014-04-16 | Sissela Nordling Blanco: Rösträtten gäller inte alla

2011-09-16 | Patriarkatets historia, och vår


Lista över evenemang med anledning av rösträttsbeslutet den 24 maj

Rösträttssajt.

100 år sedan beslutet som gav kvinnor rösträtt klubbades i riksdagen – vad är det vi firar?

– Ett viktigt genombrott för demokratin. Kvinnor erhöll inte bara rösträtt på samma villkor som män. De blev också valbara. Det är dock viktigt att komma ihåg att inte alla kvinnor erhöll rösträtten. Män och kvinnor som till exempel inte betalat skatt, erhållit fattigunderstöd, saknade fast adress, suttit i fängelse erhöll inte rösträtt. Men. Kvinnor var inte längre uteslutna för att de var kvinnor, på grund av sitt kön.

– Rösträtt och valbarhet är nödvändiga förutsättningar för en demokrati. Allmänna och regelbundna. Men inte tillräckliga.

– Det är också viktigt att påminna om att rösträtt för kvinnor inte varit en självklarhet och att kvinnor har kämpat för detta. De har mött motstånd och blivit förlöjligade. Men de gav inte upp!


Vad kan vi lära oss av rösträttskampen?

– Att kvinnor fortfarande behöver höja sina röster. Gå samman. Organisera sig. Fortsätta att ställa krav på rättvisa!


Hur tycker du att demokratin i Sverige mår i dag?

– Sisådär. Visserligen är riksdagen jämställd i kvantitativ bemärkelse. Om man ser till det stora hela. Men inte i alla partier. Och vissa åldersgrupper av kvinnor är underrepresenterade. Tänk även på etnicitet och sexuell läggning och könsidentitet! Och i många kommuner är det långt kvar.

– Tänker på hot och ifrågasättande av kvinnliga politiker – för att de är kvinnor. Högerextrema vindar.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: