Aida Badeli, språkrör för Grön ungdom.

#covid19: Många unga har förlorat sin enda fristad

2021-01-21 | Aida Badeli padlock

OPINION

”Under de senaste åren har partier enats över blockgränserna om att det krävs krafttag för att bekämpa hedersförtrycket i Sverige. Våra politiker får inte glömma det löftet under coronapandemin. När fler stannar hemma krävs det att samhället bultar på dörren”, skriver Aida Badeli.

Aida Badeli är språkrör för Grön ungdom.

Ungdomen slösas bort på de unga, sägs det. Tänk om det vore så väl. Tänk om alla unga tilläts bli kära, ångra sig, flytta hemifrån, börja plugga och ångra sig igen. Om det vore så skulle förmodligen ha en hel generation vara bättre rustade för vuxenlivet än någon annan före dem. Om det vore så skulle en hel generation ha växt upp utan hedersförtryck.

I Sverige lever hundratusentals unga med hedersrelaterat förtryck. Det innebär att en eller flera familjemedlemmar kontrollerar varje steg de tar. För dessa unga är skolan en enormt viktig plats. Där kan lärare och elevhälsa upptäcka utsatthet och genom undervisning och stöd arbeta mot destruktiva normer. Men under vintern har flera högstadie- och gymnasieskolor infört distansundervisning och i och med det har många unga förlorat sin enda fristad.

Vi vet att hela samhället har drabbats hårt av covid-19, och bristerna inom inte minst äldreomsorgen har blivit plågsamt tydliga. Det är dessa brister jag skriver om. I pandemins spår blottläggs samhällets svagheter och konsekvenserna är fruktansvärda. De redan sårbara förlorar mest i en krissituation.

Många organisationer som jobbar med just hedersförtryck och våld larmar om att det blivit allt svårare för unga att söka stöd och hjälp kring utsatthet när de är hemma, eftersom de blir övervakade av sin familj. När allt fler isolerar sig har kontrollen och våldet inom hemmets väggar ökat. Det är en utveckling vi aldrig kan acceptera.

Så vad kan samhället göra? Under de senaste åren har partier enats över blockgränserna om att det krävs krafttag för att bekämpa hedersförtrycket i Sverige. Våra politiker får inte glömma det löftet under coronapandemin. När fler stannar hemma krävs det att samhället bultar på dörren.

Grön ungdom vill att socialtjänsten ska ha bättre möjligheter att stödja barn som utsätts för hedersvåld. Vi vill också att organisationer som hjälper barn och unga som lever i hedersrelaterat förtryck ska ha bättre och mer långsiktig finansiering. Oavsett vart du bor ska du kunna ringa stödsamtal och få det förtroende och hjälp som behövs.

Det är politikens skyldighet att säkerställa att alla ungdomar har lika tillgång till frihet och självbestämmande. Vi kan inte svika de hundratusentals ungdomar som lever i förtryck när de behöver oss som mest.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: