Emanuel Hagerblom Sjöquist och Jaime Gomez, Femimnistiskt initiativ.

Ungerns diskriminering mot hbtqia-personer bör fördömas

2020-12-29 | Jaime Gomez , Emanuel Hagerblom Sjökvist padlock

OPINION

”Feministisk initiativ förväntar sig att den svenska regeringen agerar direkt och via diplomatiska kanaler för att EU ska fördöma de så kallade ”hbtq-fria-zonerna”. Dessutom bör EU garantera ett heltäckande skydd mot diskriminering och våld mot transpersoner.”

Det skriver Emanuel Hagerblom Sjöquist och Jaime Gomez, femimnistiskt initiativ.

Emanuel Hagerblom Sjöquist är hbtq-politisk talesperson för feministisk initiativ.

Jaime Gomez är utrikespolitisk talesperson för feministisk initiativ.

Det finns en naiv föreställning om att hbtqia-personer, åtminstone i västvärlden, lever i frihet. Det märks inte minst för varje år då Pride ifrågasätts av människor som anser att evenemangen saknar syfte. Men det är långt kvar innan den utopin är nådd, på senare år har snarare tillbakasteg tagits av vissa europeiska länder. Ett sådant exempel är Ungern.

Ungern har upplevt en politisk förändring utan motstycke efter att Viktor Orbán kom till makten 2010. Förändringen har haft som mål att motarbeta bland annat hbtqia-grupper. Dessa väsentliga förändringar har drivit landet bort från demokratin.

Sedan partiet Fidesz tog makten har hbtqia-personer fått det allt svårare att leva i Ungern. Under 2020 har landet även använt coronapandemin som ursäkt att inskränka HBTQIA-personers rättigheter. I början av året lade regeringen fram förslag om bland annat nekande av transpersoners rätt att till ändrat juridiskt kön, förbud mot samkönade par att adoptera och förbud mot hbtq-undervisning i skolorna. Ungerns parlament röstade i tisdags för att bara gifta par och singlar med tillstånd från familjeministern kan adoptera barn.

Attackerna mot hbtqia-personer under Orbáns regering startade 2015 då regeringen lyckades stoppas ett förslag som uppmanade EU-kommissionen att motarbeta homo- och transfobisk diskriminering. Men trots Ungerns upptrappning av systematisk diskriminering och nekande av HBTQIA-personers rättigheter tycks omvärlden i allmänhet och EU i synnerhet för det mesta ha låtit det ske. Den kritik som förts mot landet är inte tillräcklig då den saknar stöd från större instanser. Trots att Ungern är ett land med medlemskap i den Europeiska unionen, ställs idag inga krav på att varken dem eller andra länder inom EU ska värna om HBTQIA-personers rättigheter.

Organisationer som ILGA Europa och TGEU har uppmanat det ungerska parlamentet och dess justitieutskott att ändra det samlade lagförslaget som normaliserar diskriminering till att skydda alla ungrares grundläggande rättigheter. En uppmaning som Feministisk initiativ också stödjer.

I november i år presenterade EU-kommissionen en strategi för att skydda HBTQIA-personer. Strategin visar på EU:s ställningstagande, men saknar krav på lagstiftning då den enbart lyfter fram förslag. Det handlar om bekämpandet av diskriminering, garanterad säkerhet, inkludering i samhället och att EU även ska stå upp för hbtqia-personer i resten av världen. Nu är det upp till bevis för EU att göra dessa ord till handling och för en gång för alla stå upp för hbtqia-personers rättigheter.

Feministiskt initiativ uppmanar den svenska regeringen att kalla Ungerns ambassadör i Sverige till möte för att uttrycka en energisk protest mot de antidemokratiska åtgärder som Ungerns regering genomfört mot hbtqia-personer.

I EU-fördraget står det att Europeiska Unionen bygger på frihet, demokrati och respekt för mänskliga rättigheter samt på rättsstatens principer. Dessa principer måste vara gemensamma för alla medlemsstaterna.

Feministisk initiativ förväntar sig att den svenska regeringen agerar direkt och via diplomatiska kanaler för att EU ska fördöma de så kallade ”hbtq-fria-zonerna” (zoner inom ett land där diskriminering mot HBTQIA-personer har laglig stöd). Det är ett nödvändigt och långsiktigt arbete för att motverka diskriminering och våld mot hbtqia-personer. Dessutom bör EU garantera ett heltäckande skydd mot diskriminering och våld mot transpersoner.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: