Anna-Maria Yasdani.

Uppenbart mönster i den sexuella exploateringen

2020-12-04 | Anna-Maria Yasdani padlock

OPINION

”Vi lever alla i en globaliserad patriarkal samhällsstruktur där män är de som dikterar förutsättningarna och besitter en position som innebär att mannen kan ta sig friheter på bekostnad av kvinnor”, skriver Anna-Maria Yasdani.

Anna-Maria Yasdani är ordförande för Tyresö kvinno- och tjejjour.

Går det någonsin att förstå hur en kvinna kan begå övergrepp på barn framför en webbkamera? Aftonbladets artikel ”Flickor som utsätts för sexuella övergrepp får fel hjälp” tar upp bristen på effektiva behandlingsinsatser för unga kvinnor som utsatts för sexuella övergrepp. I SVT-dokumentären ”Prio ett i förövarnas spår” får man följa polisens arbete med att kartlägga pedofilers aktivitet på nätet och man får även följa ett fall där en mamma begått sexuella övergrepp på sina egna barn framför en webbkamera för ekonomisk ersättning från pedofiler. Även i dokumentären ”Mamma säljer min kropp” framkommer samma beteende hos dessa kvinnor.

Hur kan då en kvinna utsätta sina egna eller andras barn för dessa grymma övergrepp? Det blir helt obegripligt om man inte ser det utifrån ett feministiskt perspektiv menar jag.

Vi lever alla i en globaliserad patriarkal samhällsstruktur där män är de som dikterar förutsättningarna och besitter en position som innebär att mannen kan ta sig friheter på bekostnad av kvinnor. Vi måste förstå att så länge inget förändras kommer det att finnas kvinnor som inom förtryckets ramar till och med är beredda till att också sälja sina barns kroppar för att ”behaga” mannen!

Nu tycker ni säkert att jag går för långt i mina tankar och ni säger säkert; ”men hon har ju alltid ett eget val?” och ni säger troligen även; ”men man kan väl aldrig rättfärdiga ett sådant avskyvärt brott?” Nej självklart inte.

Vi är alla ansvariga för våra egna handlingar och ska dömas därefter. Det jag menar är dock att bristen på behandlingsstöd till kvinnor som själva har varit utsatta för sexuella övergrepp i unga år kan leda till att de själva ”blir förövare”!

I en av dokumentärerna intervjuas kvinnan som sålt sina barn och hon berättar då att hon själv blivit sexuellt utnyttjad av ett 40-tal män under sin barndom, vilket i hennes förklaringsmodell rättfärdigar hennes egna handlingar då hon inte uppfattar ”att hon lidit någon skada”. Här finns det uppenbart ett mönster!

Om unga kvinnor som erfarit sexuella övergrepp inte får rätt hjälp så kommer detta sannolikt leda till att de antingen skadar sig själva genom att rikta hatet mot sig själva och i värsta fall tar sina liv.

Eller så sätter de ett pansar runt sin sårbarhet och blir hårda och kalla och fortsätter skada sig själva och i värsta fall även sina barn, genom att låta sig exploateras av män som utan minsta skrupel är beredda att ”håva upp” en tusenlapp för att tillgodose sina egna perversa behov!

Så länge det finns män som konsumerar kvinnor och barns kroppar för att tillgodose sina egna lustar och sexuella ”behov” så kommer kvinnor och barn att bli traumatiserade och vara sårbara för den kommersiella porr- och sexindustrin.

Samhället måste därför uppmärksamma och fånga upp dessa kvinnor och barn men även arbeta fram fungerande behandlingsmetoder som bygger på evidens så att vi slipper sätta kvinnor i fängelse för sexuella övergrepp på sina barn och även slipper se hur flickor och kvinnor fortsätter att exploateras i porr och prostitution!

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: