Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

Hot och våld på jobbet – dubbelt så vanligt att kvinnor utsätts

2020-11-27 | FemPers padlock

EKONOMI

Nära två av tio kvinnor, jämfört med en av tio män, har utsatts för våld eller hot om våld i arbetet någon gång under det senaste året, visar en ny rapport från Arbetsmiljöverket.

– Det här är helt oacceptabelt, säger Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör.

Den uppdelade arbetsmarknaden, där kvinnor oftare har yrken som innebär kontakt med människor återspeglas i Arbetsmiljön 2019, en undersökning Arbetsmiljöverket gör vartannat år.

– Problemen med stress, höga krav och litet inflytande är inte nya och vi ser att de förstärks nu under coronapandemin, inte minst inom vård, omsorg och skola. Vi är mitt inne i en pandemi, ingen vet när den är över och det spär på stressen och oron. Det här är allvarligt, eftersom vi vet att det ökar risken för ohälsa, säger Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket, i ett pressmeddelande.

Var tredje anställd inom vård, omsorg och utbildning beskriver sin arbetsdag på ett sätt som innebär höga krav i kombination med liten egen kontroll. Det är en känd stressfaktor som enligt Arbetsmiljöverket kan leda till psykosociala påfrestningar. Samtidigt ligger branscherna i topp när det gäller jobb som upplevs vara psykiskt ansträngande.

– Personalen måste få vila och återhämta sig för att de ska orka. Det är viktigt att arbetsgivare arbetar systematiskt för en god arbetsmiljö, i dialog med sina medarbetare. Ingen ska behöva bli sjuk, skadas eller dö av sitt arbete, säger Zelmin-Ekenhem.

Problemen med hot och våld är som störst inom vård och omsorg, där mer än var tredje medarbetare drabbats, vilket är oacceptabelt enligt Erna Zelmin-Ekenhem:

– Ingen ska behöva bli utsatt för hot eller våld på sin arbetsplats. Här har arbetsgivarna ett stort ansvar att förebygga utsatta situationer och på andra sätt stötta medarbetarna.


Resultat i korthet:

  • 64 procent upplever att de har en för hög arbetsbelastning, med alldeles för mycket att göra.

  • 23 procent upplever att de har arbeten med hög anspänning, en kombination av höga krav och liten kontroll över sitt eget arbete.

  • 19 procent svarar att de har varit utsatta för luftföroreningar minst en fjärdedel av arbetstiden.

  • 72 procent anser att de har ett intressant och stimulerande jobb.

  • 13 procent svarar att de varit utsatta för våld eller hot om våld i arbetet minst en gång under det senaste året.

  • 11 procent av kvinnorna och två procent av männen svarar att de har varit utsatta för sexuella trakasserier på arbetet under det senaste året. Var fjärde ung kvinna har drabbats.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: