Patricia, Maria Teresa, and Minerva Mirabal mördades den 25 november 1960 på grund av sin politiska aktivism mot diktaturen i Dominikanska Republiken.

Rätten till ett gott liv från vaggan till graven

2020-11-25 | Maria-Pilar Reyes padlock

OPINION

”Vi har alltid agerat politiskt men etablissemanget gör allt det kan för att osynliggöra det”, skriver Maria-Pilar Reyes med anledning av den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor.

FAKTA/25 november

1981 beslöt latinamerikanska och karibiska feminister att den 25 november varje år uppmärksamma kampen mot patriarkalt våld. Detta till minne av Mirabalsystrarna från Dominikanska Republiken som mördades den 25 november 1960 på grund av sin politiska aktivism mot landets diktatur. 1999 antog FN datumet som internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor. Datumet uppmärksammas i Sverige framförallt med fokus på kvinnor som offer för våld i nära relationer. Fastän kvinnor över hela världen fortsätter att kämpa för miljöskydd, rättvisa, demokrati och fred är det långt kvar till erkännandet av kvinnor som politisk kraft.


RELATERADE ARTIKLAR:

2020-11-22 | Mobilisera mot patriarkalt våld!

2019-11-25 | ”Alla feminister mot alla typer av patriarkalt våld”

2018-11-20 | Våldet mot kvinnor är grovt, upprepat och oacceptabelt

2017-11-24 | #25nov: Internationell kampdag mot våld mot kvinnor

Förra årets attacker mot Greta Thunberg visar hur skrämmande det är för många att en kvinna, dessutom ung, leder en världsomfattande politisk rörelse. Liknande attacker drabbade de unga kvinnor som ledde det studentupproret i Chile som 2012 lamslog landet och tvingade fram en utbildningsreform. Enskilda kvinnor uppmärksammas ibland för sitt politiska engagemang. Men kvinnor som grupp i samhället bekräftas fortfarande mestadels som offer i behov av skydd. Våra förmågor uppskattas oftast bara i den mån vi kan bli redskap för männens och den ekonomiska elitens behov och projekt.

Suffragetterna är långt ifrån enda exemplet på kvinnors politiska agerande. Under potatisrevolutionen i Sverige gick kvinnorna i spetsen för demonstrationerna i flera städer. Det folkliga upproret ”indignadas” under den ekonomiska krisen i Spanien 2012 startades av kvinnor. Likaså det kurdiska upproret mot Sadam Hussein på 90-talet. I Latinamerika har omkring 200 kvinnor mördats de senaste fem åren för sitt motstånd mot storföretagens förstörelse av naturen. I Sudan har kvinnorna haft en stark roll i upproret som 2019 fällde militärdiktaturen. I Iran döms kvinnor till långa fängelsestraff för att ha trotsat den religiösa diktaturen. Palestinska och israeliska kvinnor demonstrerar tillsammans för fred. Vi har alltid agerat politiskt men etablissemanget gör allt det kan för att osynliggöra det.

Ändå fortsätter vi kvinnor att gå över synliga och osynliga gränser, organisera oss, bygga upp motstånd mot förtryck och orättvisor och utveckla livsbejakande alternativ. Med kvinnor menar jag alla som själva definierar sig som kvinna, men också icke-binära syskon. Vi har lyckats göra skillnad och flytta fram positioner. Vi utsätts dock återigen för alltmer strukturellt våld av politiska partier och män i ledande positioner som vill ha kvinnor i första hand till gratis hushållerskor och vårdare samt sexobjekt, billig arbetskraft och verktyg för att uppnå sina mål.

I Sverige tar politiker ekonomiska beslut i stat, landsting och kommuner som kraftigt försämrar arbetsvillkoren på arbetsplatser där majoriteten är kvinnor: sjukvård, skola, äldre- och barnomsorg. Krisen inom förlossningsvården och bristerna inom äldreomsorgen drabbar kvinnor direkt. Det gör också den individuella lönesättningen, försämringen av las och det rådande pensionssystemet. Bakom sina fina tal smyger männen – med stöd av kvinnor som ställer upp på patriarkatets agenda – igenom lagar och bestämmelser som i praktiken förnekar oss rätten att bli ekonomiskt oberoende och bestämma över våra kroppar och våra liv.

Det är dags systrar, syskon, att stå upp för vår politiska roll i samhället och agera tydligt som en sammanhållen, stark, oberoende kraft som kan driva igenom förändringar som garanterar oss rätten till ett gott liv, från vaggan till graven.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: