En av flera aktioner arrangerade mot det patriarkala våldet den 8 mars 2020 av latinamerikanska feminister i Sverige.

Mobilisera mot patriarkalt våld!

2020-11-22 | Coordinadora Feminista Latinoamericana padlock

OPINION

”Folkhälsokrisen på grund av coronaviruset har sett till att även den folkhälsofara som mäns våld mot kvinnor, flickor och transpersoner innebär har ökat dramatiskt runt om i världen”, skriver latinamerikanska feminister och uppmanar nu till mobilisering inför 25 november.

Coordinadora Feminista Latinoamericana – Suecia

Latinamerikanskt feministiskt samordningsorgan – Sverige

Digitalt evenemang om folkligt feministiska motstrategier inför det ökade patriarkala våldet under coronapandemin den 28 november.

Kvinnor, flickor och transpersoner har länge behövt lida av det patriarkala våldets tysta pandemi. Det våld som var sjunde kvinna i världen riskerar att råka ut för i form av fysisk misshandel, våldtäkt och mord på grund av att de är kvinnor. I dag utsätts var tredje kvinna i världen för våld eller sexuellt våld någon gång under sin livstid.

Vi latinamerikanska feminister i Sverige vill uppmärksamma hur denna redan innan hotfulla situation nu i pandemins spår har förvärrats. Folkhälsokrisen på grund av coronaviruset har sett till att även den folkhälsofara som mäns våld mot kvinnor, flickor och transpersoner innebär har ökat dramatiskt runt om i världen.

Redan i april konstaterade den svenska regeringen denna konsekvens av pandemin inför FN, något som FN:s generalsekreterare också har lyft fram i sina rekommendationer till medlemsstaterna. Något som bekräftas även av våra kontakter med feministiska organisationer i olika länder i Latinamerika.

Därför uppmanar vi den breda feministiska rörelsen och försvarare av de mänskliga rättigheterna att inför den 25 november synliggöra den utbredda plåga som drabbar hälften av mänskligheten.

Kvinnor och flickor runt om i världen har under pandemin fått ökad arbetsbelastning på grund av genus tilldelad omsorgsarbete till sina närmaste och drabbats hårt av den ekonomiska stressen som hör ihop med ökad arbetslöshet och osäkra arbetsförhållanden. Detta konstaterade den svenska regeringen inför FN redan

Men förutom dessa påfrestningar har vi kvinnor, flickor och transpersoner fått uppleva att hoten mot våra liv och säkerhet ökat kraftigt under pandemins täckmantel. Detta på grund av att denna typ av våld ofta sker i hemmet, och vi har tvingats till en ökad vistelse inomhus tillsammans med våldsbenägna män och förövare.

Detta är särskilt påtagligt i länder med strikta karantänregler. Men förutom ökade risker i hemmen har den på grund av pandemin försvagade rättssäkerheten och undantagslagar även bidragit till trafficking-relaterade kidnappningar samt såväl statligt som privata aktörers våld mot kvinno- och transaktivister. Detta samtidigt som åtgärder fokuserade på patriarkalt våld inte prioriterats tillräckligt i vare sig lokala, nationella deller internationella handlingsplaner kring pandemin.

Varför uppmärksammar vi detta just nu? För att redan år 1981 beslöt latinamerikanska och karibiska feminister samlade under en feministiskt kontinental träff i Colombia att varje 25 november uppmärksamma den internationella dagen mot patriarkalt våld. Detta till minne av Mirabalsystrarna från Dominikanska Republiken som på grund av sin politiska aktivism mördades den 25 november 1960. 1999 antog FN sedan denna dag som internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor.

Vi latinamerikanska feminister i Sverige ser oss som bärare av denna mobiliseringstradition och uppmanar därför den breda feministiska rörelsen i Sverige och mänskliga rättighetsaktivister att särskilt denna 25 november mobilisera tillsammans med oss mot det patriarkala våldet som växer runt om i världen i takt med pandemin.

Vi föreslår därför att redan nu, men särskilt från och med söndagen den 22 november uppmärksamma det ökade våldet genom sociala medier.


Använd gärna profilmärket för Facebook som vi tagit fram.


Vi uppmanar enskilda och organisationer att var ni än är:

  • Att utföra aktioner till minne av mördade kvinnor, flickor och transpersoner.

  • Att ta avstånd från patriarkalt våld var det än förekommer.

  • Dela texter som handlar om ämnet.

  • Ta en selfie med ett ljus eller ta en bild på ett ljus så vi tillsammans kan göra digitala ljusmanifestationer den 25 november.

  • Använd hashtaggen #NEJtillvåldmotkvinnor2020.

Genom dessa symboliska handlingar uppmärksammar vi detta samhällsproblem, hedrar de som mördats genom patriarkalt våld samt förmedlar hopp till de som lever i våldsamma relationer och gör motstånd.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: