Jaime Gómez.

Ovillkorlig solidaritet i kampen mot abortförbudet i Polen

2020-10-26 | Jaime Gomez padlock

OPINION

”Fri och säker abort är en central del av de mänskliga rättigheterna”, skriver Jaime Gomez (Fi) med anledning av ytterligare inskränkt aborträtt i Polen och i ovillkorlig solidaritet med de landsomfattande protester som högsta domstolens beslut utlöst.

Jaime Gomez är utrikespolitiskt talesperson för Feministiskt initiativ.

Att inskränka aborträtten i Polen slår hårt mot mänskliga rättigheter Den polska författningsdomstolen har validerat en skärpning av lagen om abort genom att förbjuda abort i fall av fosterskada. Med tanke på att domen påverkar 97% avbrutna graviditeter i landet innebär besluten i praktiken ett förbud för aborträtten.

Polen är ett av de länder som har hårdast restriktioner i EU när det gäller abort. Nu har grunderna för rätten till abort begränsats ytterligare. Endast våldtäkt, incest och en allvarlig risk för moderns hälsa accepteras. Beslutet är svar på ett förslag till lagändring som lämnades in för tre år sedan av en grupp parlamentariker från det ultra-konservativa partiet Lag och rättvisa (Pis), som leder en regeringskoalition med absolut majoritet. Detta parti har upprepade gånger försökt att begränsa de sexuella och reproduktiva rättigheterna i landet.

Författningsdomstol ordförande, Julia Przylebska, nominerades till tjänsten genom nominering Pis, ett parti som EU inlett en sanktionsprocess mot för dess åtgärder som starkt påverkar rättsväsendets oberoende.

Feministiskt initiativ stödjer uttalandet från Dunja Mijatovic, Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter, där hon uppgav att elimineringen av nästan alla lagliga skäl till abort i Polen i praktiken är att förbjuda dem och kränka de mänskliga rättigheterna.

Globalt kan vi se att arbetet för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) väcker starkt politiskt motstånd och vi ser i dag aktiva konservativa krafter som arbetar mot rätten till abort. Mitt i denna verklighet måste Sverige vara en tydlig röst för SRHR inom internationella institutioner och verka för att de åtaganden som redan gjorts internationellt genomförs.

Fri och säker abort är en central del av de mänskliga rättigheterna. Kvinnor, transmän och icke-binära har samma rätt att agera som autonoma individer med oinskränkt rätt över sina egna kroppar. Därför uttrycker vi vår ovillkorliga solidaritet med de protester och den mobilisering som olika organisationer i Polen har kallat till de kommande dagarna.

Feministiskt initiativ uppmanar regeringen att genomföra nödvändiga åtgärder för att välkomna polska gravida till Sverige för att göra abort på samma villkor som gravida bosatta i Sverige.

Feministiskt initiativ kommer att fortsätta arbeta för att kvinnors-, transmän- och icke-binäras rättigheter till sexuell och reproduktiv hälsa blir en prioriterad fråga i svenskt engagemang i internationella organisationer och för internationell solidaritet. 

Låt oss inte glömma att en gång i tiden var det omvända roller. På 60-talet åkte svenskar till Polen för att genomgå aborter.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: