Malin Björk, EU-parlamentariker, Vänsterpartiet.

Abortmotståndarna i Polen och Slovakien måste motas tillbaka

2020-10-12 | Malin Björk padlock

EU-KRÖNIKAN/OPINION

”Vi vet att om vi förlorar kampen i ett land, så kommer abortmotståndarna försöka använda samma strategi i nästa land”, skriver Malin Björk (V) och uppmanar till solidarisk mobilisering mot planerade inskränkningar av aborträtten i Polen och Slovakien.

Malin Björk är EU-parlamentariker för Vänsterpartiet och återkommande EU-krönikör i Feministiskt perspektiv tillsammans med Jytte Guteland (S) och Alice Bah Kuhnke (MP).

Vi var många som stod upp på den internationella dagen för för säkra aborter den 28 september. Den kampen fortsätter jag och Vänsterpartiet alla dagar om året. Att försvara aborträtten handlar om att se till att EU-parlamentet antar bra rekommendationer vad gäller sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, inklusive aborträtten. Men det handlar också om att följa utvecklingen i enskilda länder och ta strid tillsammans med alla de krafter som försvarar aborträtten på plats. Vi vet att om vi förlorar kampen i ett land, så kommer abortmotståndarna försöka använda samma strategi i nästa land.

Just nu är det kritiskt läge i både Polen och Slovakien, och tillsammans med mina kollegor i EU-parlamentets aborträttsnätverk All of us agerar vi i solidaritet och mobiliserar mot de försämringar som tornar upp sig.

Vi känner alla till situationen i Polen, där det regerande partiet Lag och rättvisa (PIS) gör allt för att försvåra för kvinnor att få tillgång till abortvård. I den extremt restriktiva polska abortlagstiftningen har kvinnor tillgång till abort endast på grund av svåra medicinska skäl, bland annat om fostret uppvisar mycket allvarliga skador.

Den senaste attacken handlar om att försöka olagligförklara även dessa aborter. Nu har abortmotståndarna valt att använda sig av den polska författningsdomstolen, som de vill ska deklarera att dessa aborter strider mot den polska grundlagen. Om författningsdomstolens går på abortmotståndarnas linje skulle det de facto innebära ett närmast totalförbud mot abortvård i Polen.

Centralt i detta är också att det polska domstolsväsendet står under politisk kontroll av regeringspartiet PIS, och att just bristen på oberoende vad gäller författningsdomstolen är en av anledningarna till EU:s starka kritik. Polens domstolsväsende är inte längre oberoende och landet lever inte längre upp till rättsstatens principer. Men dessa domstolar och författningsdomstolen i synnerhet har alltså makt att sänka det lilla som finns av aborträtt i landet. Beslut väntas redan 22 oktober.

Också i Slovakien hotas aborträtten. I dag är abort tillåtet i Slovakien till och med graviditetsvecka tolv, men under senare år har olika lagar och regler införts som gör tillgången svårare. Bland annat har man infört obligatorisk betänketid som fördröjer aborten, samt obligatorisk rådgivning till den som vill göra abort.

Nu diskuteras ett nytt lagförslag i Slovakiens parlament som är tänkt att ytterligare begränsa rätten och möjligheten att ta abort. Förslaget handlar om att förlänga den obligatoriska betänketiden från 48 till 96 timmar, och att utvidga dess tillämpning till alla situationer utom när kvinnans liv eller hälsa står i omedelbar fara. Det handlar också om att det ska krävas två läkares godkännande istället för en, i de fall där abort behövs av medicinska skäl. Lagförslaget innebär också förbud mot ”reklam” för abort, vilket i praktiken innebär ett förbud mot information om abortvård.

En annan del av förslaget handlar om insamling och utbyte av personlig information från kvinnor som söker abortvård, bland annat ett krav på att ange skälen till varför man vill göra abort. Detta har självklart både en förnedrande och en avskräckande effekt.

Obligatoriska väntetider på abortvård undergräver kvinnors självbestämmande, bortser från deras individuella behov och perspektiv, ökar ekonomiska och personliga kostnader för abort och kan orsaka en hel del psykisk ohälsa. Dessutom kan de leda till förseningar i vården, vilket kan äventyra tillgången till säkra, lagliga aborter. Att införa besvärliga administrativa processer, inklusive godkännande från flera läkare, kommer också orsaka förseningar och begränsa tillgängligheten i olika delar av landet. Detsamma gäller naturligtvis förslaget om förbud av information.

FN har upprepade gånger uppmanat Slovakien att ta bort hinder för tillgång till säker och laglig abort. Obehindrad och snabb tillgång till reproduktiv hälsovård och respekt för kvinnors reproduktiva självbestämmanderätt är avgörande för att skydda kvinnors mänskliga rättigheter och jämställdhet.

Det finns tyvärr gott om konservativa ’Adaktusson-gäng’ som vill förminska våra liv. Precis som goda exempel kan spridas, likaväl arbetar dessa konservativa förtryckarpatriarkala krafter för att sprida sina strategier och stänga dörrar till frigörelse och jämställdhet.

Därför följer jag utvecklingen i olika länder. Därför agerar Vänsterpartiet i solidaritet med de livsviktiga kamperna som sker på nationell nivå för aborträtten. Därför måste vi i höst mota tillbaka abortmotståndarna i Polen och Slovakien.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: