Fortsatt stereotypa könsroller i svensk reklam

2020-09-25 | FemPers padlock

EKONOMI

RELATERADE ARTIKLAR:

2019-12-10 | Medborgarförslag i Göteborg: riktlinjer mot sexistisk reklam

2019-10-04 | Reklam utan könsstereotyper när barnen själva får välja

2019-06-14 | Skadliga könsstereotyper stoppas i brittisk reklam

2018-06-05 | Global allians mot könsdiskriminerande reklam

2018-01-30 | Paris avskaffar sexism i reklam

2017-10-11 | Dove-reklam synliggör rasdiskriminerande ideal

2017-04-07 | Pepsi drar tillbaka kritiserad reklam

2016-05-27 | Frigörande konsumtion?

2015-08-20 | Diskriminerande annonsering på nätet med Google-verktyg

2015-05-05 | Trots vallöftet – ingen lag mot könsdiskriminerande reklam

2015-03-06 | #peking+20: Plattformen kan användas mycket mer

Medieundersökningen Rättvisaren som tidigare genomfördes av Rättviseförmedlingen togs över av Mediekompaniet 2019, och fortsatte då att granska mansdominansen nyhetsflödet. I Rättvisaren 2020 har Mediekompaniet valt att fokusera på reklam och framhåller att där är förhållandet det omvända. Den granskade reklamen visar fler kvinnor än män, 58 respektive 42 procent, vilket i och för sig ryms inom det spann på 40-60 procent som brukar ses som jämställt.

Däremot konstaterar Mediekompaniet att stereotypa könsroller är utbredda i reklamen. Kvinnor är mer passiva, skildras i mer sårbara positioner och de vistas oftare i hemmet. Överlag är branschen svag på mångfald. Relationer är heteronormativa med få undantag, majoriteten kroppar är smala eller vältränade, och även personer med synliga funktionsnedsättningar, äldre och icke-vita är kraftigt underrepresenterade.

– Vi vill i och med vårt arbete med Rättvisarenlyfta frågeställningen huruvida reklam och nyhetsrapportering spelar en bidragande roll i att reproducera samt förstärka skevheter i samhället. En viktig insikt att hämta från årets rapport är att även om marknadsföringsbranschen har kommit en bit på vägen i arbetet mot mer inkluderande reklam så återstår fortfarande mycket arbete, säger Ricki Rebecka Petrini, marknads- och kommunikationschef på Mediekompaniet.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: