Carina Ohlsson, ordförande S-kvinnor.

Bostadstillägget är inget bidrag

2020-09-17 | Carina Ohlsson padlock

KRÖNIKA/OPINION

Av fattigpensionärer är 70 procent kvinnor, men tusentals söker inte det bostadstillägg som är en del av pensionssystemet och en rättighet att ta del av. Det konstaterar Carina Ohlsson (S), som betonar både behovet av reformer och att informera om de rättigheter som faktiskt finns.

Carina Ohlsson är förbundsordförande för S-kvinnor, riksdagsledamot för Socialdemokraterna och återkommande inrikespolitisk krönikör i Feministiskt perspektiv tillsammans med Farida Al-Abani (Fi), Nooshi Dadgostar (V) och Janine Alm Ericson (MP).

Pensionerna har varit en het fråga i den politiska debatten länge. Det är också en fråga vi S-kvinnor arbetat med i många år. För pensionerna är i allra högsta grad en kvinnofråga. Tittar vi på det som i debatten ofta kallas fattigpensionärer, det vill säga de med allra lägst pensioner, så är 70 procent av dem kvinnor. I genomsnitt så får kvinnor ut flera tusenlappar mindre än män i pension, varje månad.

Det här hänger ihop med ett ojämställt samhälle i allmänhet och en ojämställd arbetsmarknad i synnerhet. Kvinnors livsinkomst är flera miljoner lägre än mäns. Detta beror dels på att kvinnor generellt har lägre löner i alla sektorer, dels sänks inkomsterna då kvinnor arbetar mer deltid. En stor andel arbetar ofrivilligt deltid för att de inte får en heltidstjänst, en lika stor andel gör det ”frivilligt”, ofta för att de helt enkelt inte orkar och hinner med både familj och jobb med tuffa villkor.

Vi måste se över de reformer som är viktigast för de kvinnor som i dag knappt kan leva på sin pension. Det kräver en översyn inte bara av pensionssystemet, utan av hur hela arbetslivet och familjelivet påverkar.

Under de senaste två mandatperioderna har den socialdemokratiskt ledda regeringen gjort höjningar av pensionerna i flera steg. Speciellt för de med lägst så kallad garantipension. Den så kallade pensionärsskatten, det vill säga den situation som gjort att pensionärer i dag har haft högre skatt än löntagare, har minskats steg för steg och är på väg att helt fasas ut. ”Den är ett hån mot Sveriges pensionärer” säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi. Det är vi helt överens om.

Nästa år planeras nya höjningar med ungefär 7 000 kronor per år för de som kämpat ett helt yrkesliv men nu har låga pensioner. Målet är att fortsätta höjningarna och då även av pensionsavgifterna, så att vi får in mer pengar i systemet och kan säkra upp att vi kan betala ut högre pensioner framöver.

Även om flera förbättringar redan gjorts är vi långt ifrån klara. Det finns också orättvisor i tjänstepensionssystemet, som vi vet drabbar just arbetarrörelsens kvinnor. Börjar du arbeta tidigt och jobbar hårt så tjänar du inte in någon tjänstepension innan du är 25 år. Det är en enorm orättvisa som vi tillsammans med de fackliga rörelserna måste fortsätta driva.

Framför allt måste vi tänka på helheten. Den mest avgörande är att sluta lönegapet mellan kvinnor och män och komma åt de enorma inkomstskillnaderna som skapas av att kvinnor tar ut mer föräldraledighet, har sämre arbetsvillkor och arbetsmiljö, inte orkar jobba heltid, är sjukskrivna mer och vabbar mer. Inte minst fortsätter vi S-kvinnor att driva kraven på individualiserad föräldraförsäkring, anställningstrygghet och heltid som norm på hela arbetsmarknaden.

Taket i bostadstillägget har också höjts avsevärt. Ett frustrerande problem här är att många inte har kunskapen om att de har rätt till detta. Det är inget bidrag utan en del av pensionssystemet som de har rätt till, men tusentals har ändå inte sökt det. Det här måste vi bli bättre på att informera om.

Jag upplever att vi generellt måste bli bättre på att informera om alla delar av systemet. Att det i dag är orättfärdigt på många sätt har de flesta insett. Samtidigt saknas mycket kunskap om hur vi ska göra för att få ut det vi har rätt till.

Många unga är redan oroliga för sin pension. Det skapar en känsla av otrygghet och det är en farlig känsla. Vi behöver hjälpa unga att förstå sina rättigheter. Många saknar kollektivavtal och tjänstepension och går då miste om mycket pengar. Allt fler börjar förstå varför det är viktigt att gå med i facket och organisera sig – tillsammans är vi alltid starkare.

S-kvinnor är till stor del överens med den S-ledda regeringen om vilka åtgärder som krävs för ett mer rättvist och rättfärdigt pensionssystem. De som kämpat ett helt arbetsliv ska givetvis också känna sig trygga med att de får en pension som kan trygga ålderdomen.

Vi ser det samtidigt som vår uppgift att ständigt påminna om jämställdhetsperspektivet och varför pensionsfrågan är en så tydlig och viktig kvinnofråga.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: