Konventionsbrott om Sverige förhandlar bort krav på saklig grund vid uppsägning

2020-08-25 | FemPers padlock

EKONOMI

Det borde varit självklart redan från början för LO att inte låta kravet saklig grund vid uppsägning ingå i Las-förhandlingarna, skriver Keth Tapper och Ulf Edström, fackliga experter som tidigare företrätt arbetstagarsidan i FN:s arbetsmarknadsorgan ILO, i en debattartikel i Arbetet.

Detta då Sverige ratificerat ILO-konvention 158 som förbjuder avsked utan saklig grund. De välkomnar att LO:s representantskap i mitten av augusti beslutade om ett nytt förhandlingsmandat, efter krav från bland annat Kommunal. Nu menar Tapper och Edström att även medlemmarna i förbunden som tillhör TCO och Saco har rätt till besked i frågan, huruvida de är beredda att förhandla bort de rättigheter som konventionen garanterar.

”Det vore naturligtvis också önskvärt om våra fria, oberoende medier i Sverige ställer frågan till våra politiska partier om de är beredda att ta beslut i riksdagen som innebär att Sverige bryter sitt åtagande gentemot ILO och dess konvention 158”, skriver de.

Sverige riskerar i så fall att fällas i ILO för konventionsbrott, vilket inte skulle vara första gången.

I konvention 158 fastställs bland annat att saklig grund inte kan vara sådant som fackligt engagemang, graviditet, ras, kön, religion och politisk uppfattning. Ingen ska heller kunna bli uppsagd vid tillfällig frånvaro till följd av olyckfall eller sjukdom. Vissa undantag medges, exempelvis vid korttids- eller provanställningar, så länge det inte undergräver syftet med konventionen.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: