Catarina Wahlgren (V).

Att vara kvinna ska inte göra ont

2020-06-25 | Catarina Wahlgren padlock

OPINION

”Det blågröna styret måste spara pengar och då sparas det än en gång på ett område som drabbar kvinnor. Det är förkastligt och kortsiktigt”, skriver Catarina Wahlgren (V).

Catarina Wahlgren är gruppledare för Vänsterpartiet i Region Stockholm

Härom veckan rapporterade tidningen ETC om att flera kliniker kunde vittna om att förlossningsskadade kvinnor gick före i kön om de tecknat försäkring. Ett system liknande USA:s. Dit vill vi inte. Förlossningsskador som inkontinens, framfall, bristningar eller problem med sexlivet drabbar nästan hälften av alla kvinnor som föder vaginalt. Det är ett alldeles för stort antal samtidigt som många inte heller inser att det finns hjälp att få eftersom de tror att det är normalt för kvinnor att känna smärta.

Välutbildade och ekonomiskt gynnade kan nu genom försäkringar skaffa sig en bättre hälsa och klyftorna ökar i Region Stockholm. Att försäkringspatienter kan gå före och ställa hälso- och sjukvårdslagen åt sidan är mycket illa, men det drabbar också mer i verksamheter som är nedprioriterade i det offentliga utbudet. De som får vård ska vara de med störst behov, i turordning. Inte de som kan betala mest.

Men vi vill bredda diskussionen. För det är viktigt att även förebygga att förlossningsskador överhuvudtaget händer. Och då måste vi ha tillräckligt med förlossningsplatser i regionen. Förlossningsvården i Stockholm har jämförelsevis hög andel kvinnor som drabbas av förlossningsskador och orsaken kan vara det höga tryck som varit inom förlossningsvården under ganska många år.

Ända sedan privata BB Sofia tvärt lade ner verksamheten 2016 när den inte gav tillräckligt med vinst har resterande mottagningar kämpat för att täcka behovet. För detta har ingen tillfredsställande kompensation skett.

Och trycket fortsätter. Nu har det blivit känt att den förlossningsklinik som skulle inrättas på S:t Görans i Stockholm kommer skjutas på framtiden. Det blågröna styret måste spara pengar och då sparas det än en gång på ett område som drabbar kvinnor. Det är förkastligt och kortsiktigt. Det finns ett stort behov av ytterligare en förlossningsklinik i Stockholm, om inte annat för att avlasta befintliga kliniker, ge personalen en bättre arbetsmiljö och minska stressen för födande kvinnor.

Det är mycket vi har emot den sittande borgerlighetens politik i Region Stockholm som vi menar bäddar för den situation vi ser. Vi är starkt kritiska till att Region Stockholm har avtal med vårdföretag som också tar emot försäkringspatienter och vi har tidigare föreslagit att alla sådana avtal ska sägas upp. Och här efterlyser vi mer tydlig markering från regeringshåll mot privata försäkringar som helt går emot möjligheten till jämlik vård.

Vänsterpartiet har i flera år drivit att de statliga pengar som ska förstärka förlossningsvården också ska satsas på eftervården. Vi föreslår även en akademisk vårdcentral med inriktning på kvinnors hälsa för att få bort föreställningar som att ”det gör ont att vara kvinna”.

Så sammanfattningsvis:

  • Förlossningsskador ska förbyggas – det ska finnas tillräckligt med förlossningsplatser. Kvinnor ska inte behöva oroa sig över en sådan sak.

  • De som har skadats ska få eftervård, det ska varken behöva ta tid eller vara svårt att få de stöd eller ingrepp man behöver.

  • Det ska inte handla om pengar. Försäkringsbolag ska inte profitera på patienters utsatthet. Alla som behöver ska få den eftervård de behöver. Och det ska man inte behöva en försäkring för.

Kvinnors vård ska inte handla om pengar. Vi menar också att det är en klassfråga – och vi vill inte ha ett samhälle där man gör skillnad på människor utifrån vad de har i plånboken.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: