Solidaritet med afrosvenskars kamp mot rasismen varje dag

2020-06-12 | Undertecknarna padlock

OPINION

”Vi anser att det är viktigt att reflektera och erkänna den systematiska rasismen och den koloniala blicken så att vi kan genomskåda och riva ner de strukturer som rasismen vilar på”, skriver företrädare för Latinamerikanskt feministiskt samordningsorgan.

Coordinadora Feminista Latinoamericana

Latinamerikanskt feministiskt samordningsorgan

Latinamerikanskt feministiskt samordningsorgan, Coordinadora Feminista Latinoamericana-Suecia, fördömer mordet på George Floyd och ansluter solidariskt till de antirasistiska mobiliseringar som trots pandemin sprids över världen.

Vi ansluter till denna vågflod av antirasistiskt motstånd, eftersom vi anser oss vara arvingar av den smärtsamma koloniala historia av rasistiska övergrepp som gav upphov till många av de problem som drabbar urfolk och personer med afrikansk bakgrund i vår region, samt fattiga mestiser.

Denna avhumanisering av personer med mörkare hudfärg än normativa européer, startade med systematiska kidnappningar på den afrikanska kontinenten som upptakt till den transatlantiska människohandeln som även Sverige tog del av. Människor förslavades, såldes, exploaterades, torterades och mördades.

Trots det lidande som afroättlingarna utsatts för är det viktigt att även lyfta fram styrkan, resiliensen och motståndet som de lyckades upprätthålla, bland annat i tillflyktscommunityn som palenques och quilombos, trots outhärdliga levnadsvillkor. Platser där de lyckades omskapa sina respektive kulturarv och kunskaper som sedan mynnade ut i en rik kontinental afroamerikansk kultur som bidrog till den latinamerikanska och karibiska regionens formgivning.

Trots att slavsystemet är upplöst fortsätter afroättlingar att drabbas av rasimens olika uttryck inte bara i USA, utan även i den latinamerikanska och karibiska regionen. Rasism av strukturell karaktär tar sig uttryck i diverse typer av diskriminering och symboliskt våld och reproduceras ständigt, inte bara av institutioner utan även av samhällena i sin helhet.

I Latinamerika och Karibien uttrycks detta i att afroättlingar, som utgör cirka en fjärdedel av befolkningen, är överrepresenterade bland de fattiga i regionen och löper två och en halv gånger så stor risk att leva i extrem fattigdom som vita eller mestiser. Liv i fattigdom som leder till kränkningar av deras rättigheter, däribland rätten till utbildning och hälsovård, vilket i sin tur är kopplat till att de sedan blir offer för kriminalitet och våld.

På liknande sätt uttrycks rasismen även i Sverige där över 40 procent av personer med afrikansk bakgrund lever i fattigdom och svarta drabbas av arbetslöshet upp till tio gånger mer än majoritetsbefolkningen. Det gäller även svarta personer med akademiska studier.

Vi anser att det är viktigt att reflektera och erkänna den systematiska rasismen och den koloniala blicken så att vi kan genomskåda och riva ner de strukturer som rasismen vilar på. Att förneka rasismens existens, som man ofta gör i Latinamerika i tron att detta hjälper en att nå en maktposition närmare de vita även om en inte själv är vit, bidrar till att avhumanisera de som drabbas. Det är därför viktigt att självkritiskt ifrågasätta och dekonstruera oss själva, på samma sätt som vi gör när det gäller genusmaktordningar.

Rasism med fler förtryckande strukturer, såsom patriarkat och klassförtryck, påverkar liv och dödar på många olika sätt. Därför tar vi avstånd från rasism, en förtryckande struktur som drabbar många runt om i världen, och särskilt personer med afrikanska rötter. Därför solidariserar vi oss med pågående antirasistiska mobiliseringar och med våra afrosvenska syskon och organiserade afrosvenskar, som inte bara nu utan varje dag, år ut och år in, kämpar mot rasismen.

Vi gör detta inte bara utifrån ett behov hos oss själva av att agera solidariskt, utan även utifrån förpliktelsen vi har gentemot de som dag för dag kämpar i Latinamerika och Karibien för att överleva nyliberalismen, patriarkatet, rasismen och kolonialismen.

Black Lives Matter!

Las vidas negras importan!


Rossana Mercado Rojas

Carmen Blanco Valer

Esther Hauer

Ismene Figueroa López

Patricia Elena Wallin

Claudia Jimena Arenas Alfaro

Fernanda Franco

Mercedes de Vedia

Yénika Castillo Muñoz


Bild: Claudia Monti

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: