Grazia Biondi stöttar våldsutsatta kvinnor, och konstaterar att sociala medier blivit än viktigare som kontaktväg under coronapandemin.

#eftercorona: Nya metoder kan stärka stöd till våldsutsatta

2020-05-29 | Christin Sandberg padlock

UTRIKES

I Italien har var tredje kvinna utsatts för någon form av våld under sin livstid. Många orkar inte bryta upp från den våldsamma relationen. Rättsprocesserna är svåra. Under coronapandemin förvärras situationen. Nya metoder har prövats, och kan enligt juristen Grazia Biondi få betydelse även #eftercorona.

8 av 10 kvinnor som mördas i Italien, dödas av en partner eller före detta partner. Överlevare vittnar om hur de ifrågasätts och misstänkliggörs av samhället. Grazia Biondi, som är jurist och ordförande för kvinnorättsorganisationen Manden, berättar att nästan alla kvinnor som lyckats lämna en våldsam man och anmält honom vittnar om att rättsprocesserna är långa och utdragna, inte minst på grund av att förövarna gör allt som står i deras makt för att skjuta upp dem. Många män motanmäler dessutom sina före detta fruar.

– De flesta kvinnor beskriver rättsprocessen som polisförhör där de tvingas återberätta ibland tidigare bortträngda och fruktansvärda upplevelser från flera års äktenskap vid upprepade tillfällen och under omständigheter där de blir ständiga avbrutna och ifrågasatte. En del upplever det som ett andra övergrepp, säger Grazia Biondi.


Långa väntetider

Enligt Grazia Biondi är tilltron till rättssystemet mycket låg hos de kvinnor som drabbats av våld. Och då har de som lämnat och anmält en våldsam partner tagit stora steg. Sedan coronapandemin drabbade landet har alla rättsprocesser stoppats. Som ett resultat blir väntetiderna ännu längre.

– Det är som att kvinnors rättigheter har satts på undantag, säger Grazia Biondi.

Hon tillägger:

– Ändå vet vi att våldet mot kvinnor har ökat under karantänperioden.

Biondi berättar att hon och de andra som stöttar våldsutsatta kvinnor under den här perioden uppmanar de kvinnor som är i en livsfarlig situation att kontakta polisen. Alla andra uppmuntras att samla bevis i form av ljudinspelningar, dokumentation av händelser och övrigt bevismaterial om det är möjligt. Så att det kan plockas fram när rättssystemet återigen fungerar.


Väg ut ur isolering

När Grazia Biondi själv befann sig i djupaste mörker hittade hon andra drabbade kvinnor via sociala medier. Det blev hennes räddning.

– Jag började läsa och skriva i en sluten grupp, där vi alla kunde dela våra historier i anonymitet, säger hon.

Och fortsätter:

– Och jag lovar, det lät som att vi alla hade samma man. Samma beteenden, ord och handlingar upprepades i alla berättelser.

Och en sak är säker:

– De här männen är inte galna. Tvärtom, de är helt skärpta. Deras handlingar är genomtänkta och systematiska, säger Grazia Biondi som själv nu definitivt har brutit upp från den våldsamma relationen efter tio år.

Nio år har passerat sedan dess, men rättsprocessen som tog vid efter uppbrottet är ännu inte över. Parallellt med den ständigt pågående egna civil- och brottsrättsliga processen har Grazia Biondi startat en självhjälpsgrupp för kvinnor som lever i våldsrelationer. Det är vad som i dag är den ideella organisationen Manden – ”medborgerliga rättigheter och laglighet”.

– Hos oss får de det viktigaste de behöver. Att bli trodda, säger hon.

– Misshandlade kvinnor ses ofta som lite dumma. Alla kvinnor som jag haft kontakt med har blivit bemötta med misstänksamhet och ifrågasatta av myndighetspersoner, poliser och socialarbetare, säger Biondi.
Orealistiska förväntningar

Under coronapandemin har Manden märkt att många kvinnor har lättare att ta kontakt via just sociala medier.

– De har svårt att ringa när de är instängda med förövaren och andra familjemedlemmar. Så vi har skapat ett virtuellt rum dit de kan söka sig för att få råd och stöd, berättar Grazia Biondi.

I Italien har man även prövat den franska modellen med ett kodord, ”munskydd 1522”, på apoteken.

– Det har inte fungerat här, utan skapat orealistiska förväntningar hos kvinnorna som ingen kan leva upp till, säger Biondi.

Hon menar att det är en lång och komplicerad process för kvinnan att ta sig ur en våldsam relation och apoteken, som är privata, har inte kompetens att följa upp de drabbade kvinnorna.

– De har haft fokus på information och uppmuntrat kvinnor att anmäla, men under den här perioden så är det ännu svårare för en kvinna, som inte har en person som följer processen, att anmäla, för vart ska hon ta vägen?


Bra exempel

Det som däremot har fungerat bra i Italien under coronapandemin är applikation youpol, som tidigare användes vid mobbning och stalkning, men under coronakrisen utökats till att omfatta även våld mot kvinnor.

– Genom den appen kommer kvinnan i direktkontakt med polisen, och den ska hon använda om hon befinner sig i en situationen med fara för livet, säger Biondi och tillägger att hon hoppas den fortsätter att fungera även efteråt eftersom den ger möjlighet till direktkontakt med utbildade poliser som kan våld i relationer.

Ett annat positivt exempel är ett beslut av stadsåklagaren i staden Trento i norra Italien, som när signalerna kom om att utsatta kvinnor och barn riskerade att drabbas extra hårt av karantänen, beslutade att kvinnan och barnen som utsätts för våld ska få vara kvar i hemmet. Istället är det den våldsamma mannen som ska avlägsnas från hemmet.

– Det här är god praxis, som jag hoppas sprider sig till fler delar av landet och blir allmän praxis så småningom, eftersom det inte är rimligt att kvinnan och barnen alltid ska tvingas fly, säger Grazia Biondi.


Ekonomiskt utsatthet

Isoleringen och nedbrytningen av kvinnan, som är naturliga konsekvenser av en våldsam relation gör att många kvinnor inte arbetar och har egen inkomst.

– Männen kan ha höga inkomster, rikedomar och lyxägodelar. Men helt plötsligt när rättegången inleds har de löjligt nedskrivna årsinkomster, halvtidsanställningar och en spottstyver ägodelar av dem de hade under relationen, vilket påverkar bodelningen, eventuella skadestånd och underhåll, säger Grazia Biondi.

– Det är systematiskt. Vi ser ett mönster av hur detta upprepar sig, säger fortsätter hon. 


Biondi, som har arbetat inom bank- och finansvärlden, vet vad hon pratar om. I brottsdomen mot hennes förövare, den före detta maken, är det en förmildrande omständighet att han har tagit med henne på lyxkryssningar.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: