Jytte Guteland (S).

Social distansering kräver nya vägar till frihet från våld

EU-KRÖNIKAN/OPINION

”I Sverige har det avsatts extra pengar till kvinnojourerna. Tyvärr verkar det inte räcka,” skriver Jytta Guteland (S) med anledning av det ökade våld som förväntas när människor isoleras mer i hemmen samtidigt som redan existerande stöd blir mer svårtillgängligt.

Jytte Guteland är EU-parlamentariker för Socialdemokraterna och återkommande EU-krönikör i Feministiskt perspektiv tillsammans med Malin Björk (V) och Alice Bah Kuhnke (MP).


Kvinnofridslinjen är öppen dygnet runt: 020-50 50 50

Terrafems rikstäckande och flerspråkiga jourtelefon: 020-52 10 10

Roks jourer

Unizons jourer


Upprop för åtgärder till skydd för våldsutsatta kvinnor i Sverige.

Kvinnorna är extra utsatta i Coronakrisen. När hemmens dörrar stängs för omvärlden innebär det stora risker för våldsutsatta kvinnor. Dessutom kan det för många vara svårare att larma när man lever tätt inpå varandra. I Frankrike har man redan noterat en uppgång av antalet våldsutsatta kvinnor och de svenska kvinnojourerna larmar nu om att det kommer att krävas nya åtgärder för att motverka en tillbakagång av våld i hemmet.

I en intervju beskriver Jenny Westerstrand, ordförande för Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (Roks), hur sambanden kan se ut när isolering i hemmet leder till ökat våld. Westerstrand beskriver bland annat hur färre ringer nu och att det liknar mönstren vid röda dagar. Det beror enligt Roks både på att det är svårare att komma åt möjligheten att ringa när mannen är närvarande hela tiden, men också att kvinnorna kan ha svårt att förstå vad som händer när våldet startar och försöker stå ut.

I Frankrike har det införts kodord (mask19) som kvinnorna kan använda vid apoteken för att få hjälp från våldsamma relationer. I Sverige har det avsatts extra pengar till kvinnojourerna. Tyvärr verkar det inte räcka.

Mer kraftfulla åtgärder skulle behövas och det redan nu, innan fler kvinnor råkar illa ut. Det handlar både om resurser till kvinnojourerna men också om information till allmänheten och nya vägar att ta sig ut en våldsam relation.

Tänk hur svårt det måste vara just nu att vara utsatt och uppleva våldet. Jag föreställer mig både svårigheten att ha kontakt med socialtjänsten när det säkert av smittoskäl känns tveksamt att ha fysiska möten och sedan gå igenom hela den process som krävs för skyddat boende. Kanske är det då lätt att tänka ”jag får stå ut tills detta är över”. Kvinnojourerna vittnar ju även under ”vanliga” omständigheter om att många tänker så. Samtidigt kan det resonemanget vara livsfarligt!

Våldet måste få ett slut. Fler snabba vägar från den våldsamma relationen måste erbjudas de kvinnor som just nu behöver hjälp att ta sig loss.

Även ungdomarna är mer utsatta just nu. Den fysiska närvaron i skolan skyddar många från destruktiva beteenden och relationer inte minst på nätet och hemma. I skolan finns också vuxna pedagoger som kan se vad som händer och som kan skydda. Distansundervisningen är förstås nödvändig i denna tid, men kanske måste man också ändra innehållet i undervisningen dessa veckor och ägna mycket tid åt värderingar om hur vi ska vara emot varandra.

Skolan har ju ett demokratiskt fostrande uppdrag. Denna tid borde den delen av undervisningen få dominera och samtalen fokusera lite extra på vilket samhälle vill ha tillsammans på nätet.

Corona kräver social distansering, men låt oss inte distansera oss från varandras behov.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: