Sofia Jensfelt, grundare, och Petra Bodrozic, anställd på städbolaget 50-femme.

Vill städa upp i patriarkatet

2020-03-17 | Eva Lindholm padlock

EKONOMI

Ett städbolag med rimliga arbetsvillkor och löner – när affärsidén presenterades fick grundarna av 50-femme höra att marknaden inte ville betala. Men det ville den.
– Det finns människor som har pengar men som inte vill exploatera andra människor, konstaterar Sofia Jensfelt.

FAKTA/50-femme

Snabbast växande städbolaget i Göteborg, har nyss öppnat i Stockholm.

Efter rut-avdrag (som Jensfelt personligen är emot) kostar en timma 265 kronor hos 50-femme, medan största konkurrenten Hemfrid tar 240 kronor.

En heltidsanställd tjänar 27 800 kronor i månaden och en timanställd 166 kronor per timme plus semesterersättning på 13 procent.

50-femme har kollektivavtal och bekostar alla fackliga avgifter för de anställda.

Om en kund redan har en städperson de vill fortsätta med, men vars arbetsvillkor känns tveksamma, kan 50-femme gå in som tredjepart och ta över.

50-femme har ingen bindningstid åt något håll, utan det står dem och kunden fritt att säga upp samarbeten omedelbart.


RELATERADE ARTIKLAR:

2019-07-19 | Höjda rutavdrag – hot mot jämlikhet och jämställdhet

2019-03-02 | Familjefeminismen i vår samtid

2018-12-07 | Städning, frågan som folkhemmet sopade undan

2016-02-05 | Okynnesvarsel i städbranschen?

2015-03-13 | Feministisk ekonomisk modell lanserad i Spanien

2014-11-28 | Hur mår Rut?

2014-11-11 | #arbetsvillkor: Ensamt och tungt i städbranschen

2014-09-11 | Vem föraktar vem – och var behöver det städas?

2014-09-02 | Dags att lära från Syd

2013-01-11 | Stor ökning av rutavdrag

2012-09-06 | Nästa år får hushållsarbetare rätt att organisera sig

2012-06-08 | Våldsamma villkor för hushållsarbetare

2011-12-02 | Modernt slaveri ska ge EU jämställdhet

Sofia Jensfelt är väl medveten om kritiken mot hennes och kollegan Linda Amiris feministiska städbolag 50-femme, och har full förståelse för den.

– Det är ju ett klassiskt kvinnojobb, att bokstavligen ta bort skit från andra människors hem, men samtidigt varför skulle det inte vara feministiskt att ta en kvinnodominerad bransch och prissätta den utifrån en mansdominerad?

Sofia Jensfelt menar att de som kritiserar henne har rätt men att det har hon också.

– Det går ju inte att göra helt rätt, men städbranschen kommer alltid att finnas och varför inte ta ett feministiskt grepp på den?

Idén till 50-femme fick medgrundaren Linda Amiri när hon var sjukskriven för utbrändhet, och då anlitade städhjälp.

– Hon fick en dålig känsla av upplägget och började fundera på vad är det som gör att man kan få så bra service så billigt?


Höjde lönen rakt av

Jensfelt och Amiri, med en bakgrund inom PR och administration, började titta närmare på städbranschen och dess villkor.

– Det mest intressanta var nedvärderingen av ett arbete som traditionellt utförs av kvinnor och de strukturella löneskillnaderna mellan kvinnligt respektive manligt kodade branscher.

Jensfelt säger att en lagerarbetare, som oftast är en man, tjänar 30 procent mer än en städerska sett till avtal men att det i verkligheten snarare rör sig om 50-100 procent.

– Vi undrade vad som skulle hända om man ändrade lönesättningen rakt av?

När de först förde fram sin affärsidé fick de veta att marknaden inte vill betala. De började då fråga runt själva och tyckte sig ändå märka ett visst intresse.

– Det finns människor som har pengar men som inte vill exploatera andra människor, säger Jensfelt.

De började i liten skala, med Jensfelt, Amiri och städaren som varit hos Amiri under hennes utbrändhet. Kvalitetsskillnaden mellan den professionella städaren och de båda grundarna blev snabbt tydlig.

– Vi har aldrig haft så mycket klagomål från kunder som under tiden när vi städade.

Trots det växte bolaget snabbt och de kunde snart anställa fler proffs. Rekryteringen sköttes av de anställda. Kundkretsen växte i princip på samma sätt, ordet gick från mun till mun. Då, som nu, är majoriteten av kunderna privatpersoner.


Annorlunda budskap

Förutom lönen som ligger runt 5 000 mer än i månaden än branschsnittet lockar 50-femme med fast anställning, friskvård, utbildning, inspirationsföreläsningar och något som skulle kunna kallas en feministisk företagskultur.

– Jag har varit feminist hela livet och har sett hur det som är självklart i mansdominerade branscher som raster, försäkringar och semestrar är mindre självklart i kvinnodominerade, säger Jensfelt.

– Det verkar inte vara lika noga med kvinnor.

Petra Bodrozic har arbetat för 50-femme sedan hösten 2019 och det första hon nämner som ett stort plus mot sitt tidigare städjobb är just företagskulturen.

– Det är annorlunda, de har ett budskap till alla kvinnor, de tar hand om sina anställda och de tänker på hur kvinnor kan utvecklas.

Lönen är visserligen också bättre än på Bodrozics tidigare arbetsplats men hon återkommer snabbt till vad hon ser som omtanke och kvinnlig solidaritet.

– Här är det alltid de anställda som går först, inte kunden. Cheferna lyssnar på oss.


Gärna kvinnor

Själv har hon en utbildning i ekonomi från sitt hemland men ser inte jobbet på 50-femme som enbart en språngbräda till andra jobb.

– Jag kan utvecklas i det här företaget, jag har redan varit på nätverksträffar och representerat företaget, jag tror att jag kommer arbeta här länge.

Bodrozic ser inget problem med att det är kvinnor som städar åt andra kvinnor.

– Nej, jag tycker det är bra, kvinnor som hjälper andra kvinnor. Jag hjälper dem med att göra rent och de hjälper mig med lön. Vi får en slags kontakt, en förbindelse, jag ser inget negativt i det.

Alla anställda på 50-femme är kvinnor och Jensfelt säger att de gärna jobbar med kvinnor överlag, också när det gäller samarbeten och föreläsningar. En av drivkrafterna är att förändra hela branschen, där lönerna är en del, och att stå upp för de anställda och deras kompetens en annan.

– Vi litar på våra anställda, säger de att kunden inte beter sig ok säger vi upp samarbetet. Våra anställda är proffs, säger Jensfelt.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: