Jytte Guteland (S).

Redan utsatta grupper drabbas hårdare av coronaviruset

2020-03-10 | Jytte Guteland padlock

EU-KRÖNIKAN/OPINION

”Risken för att det framförallt blir kvinnorna som betalar för coronavirusets konsekvenser är överhängande”, skriver Jytte Guteland (S) från ett EU-parlament där minskad smittspridning står högt på agendan.

Jytte Guteland är EU-parlamentariker för Socialdemokraterna och återkommande EU-krönikör i Feministiskt perspektiv tillsammans med Malin Björk (V) och Alice Bah Kuhnke (MP).

Coronaviruset, covid-19, fortsätter att dominera debatten i Europaparlamentet. Just nu handlar det dels om hur vi ska minska smittspridningen, vilken påverkan det får för ekonomin i de mest drabbade regionerna samt hur Europaparlamentet ska organisera sitt arbete då vi befinner oss i Europas hjärta. Dessutom har parlamentet ett enormt flöde av folk som besöker oss och deltar i parlamentets verksamhet.

För att undvika onödiga risker för smittspridning tog talmannen beslutet om att vi inte ska resa till Strasbourg denna vecka, något som ytterligare hade kunnat öka riskerna för smittspridning. I skrivande stund (måndag) argumenterar många för att också stoppa omröstningarna i Bryssel.

Jag tror dock att vi kommer genomföra våra omröstningar, de flesta är redan på plats och riskerna för smitta skulle inte minska bara för att vi slutar jobba.

I veckan kommer vi, om arbetet fortskrider som tänkt, att fatta beslut om våra fortsatta rekommendationer för coronaviruset. En ny debatt som dykt upp handlar om hur vi ska undvika prisspekulation på, för hälsan viktiga, produkter som syftar till att minska smittspridning eller hålla febern nere. Redan nu finns sådan prisspekulation och det är givetvis viktigt att alla oavsett storlek på plånbok ska kunna skydda sin hälsa.

Vi kommer säkert också snart att se hur coronaviruset drabbar länder med svag infrastruktur för hälsosjukvård hårdare. Jag oroar mig för att länder och regioner som redan har underskott på tillgång till sjukvård kommer att drabbas hårdare och att riskerna för utsatta grupper där blir ännu värre. Som vanligt är också kvinnor mer utsatta i lägen när samhället står under press.

Kvinnor tar i högre utsträckning hand om anhöriga, gör hushållsinköp, arbetar i serviceyrken, åker kollektivt. Listan kan göras lång. Det blir därför ofta kvinnorna som kommer att fatta besluten om barnen ska hållas hemma, vilka inköp som ska göras och om de ska jobba trots risker för spridning.

Risken är därför stor att det, i länder som Sverige, framförallt är de ensamstående kvinnornas semesterbudget som ryker när flera dagar eller veckor ska tillbringas i hemmet tillsammans med barnen. Kommuner som vill att personalen stannar hemma flera dagar gör rätt i att, i likhet med Umeå, inte göra löneavdrag då det framförallt drabbar de med minsta marginaler.

Frågan om ekonomi och vilka som drabbas kommer att växa kommande veckor. Risken för att det framförallt blir kvinnorna som betalar för coronavirusets konsekvenser är överhängande. Låt oss därför tidigt bestämma att fördelningen av den ekonomiska nedgången inte ska landa i de knän som redan är ekonomiskt tyngda.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: