Anna Sehlin, Clara Lindblom och Elena Karlström.

Kvinnors utsatthet är ingen handelsvara

2020-03-08 | Clara Lindblom , Anna Sehlin , Elena Karlström padlock

OPINION

”Vi kan inte acceptera att företagens vinstintressen tillåts gå före kvinnors och ungdomars behov av vård och stöd”, skriver Anna Sehlin, Clara Lindblom och Elena Karlström (V) med anledning av internationella kvinnodagen.

Anna Sehlin är oppositionslandstingsråd för Vänsterpartiet i Region Stockholm, Clara Lindblom är oppositionsborgarråd för Vänsterpartiet i Stockholms stad, och Elena Karlström är ordförande Vänsterpartiet Storstockholm.

När den allmänna välfärden monteras ner backar också jämställdhetsarbetet. På en rad områden ser vi en oroande utveckling där stödet för kvinnor försvinner. Stockholm behöver en politik som prioriterar upp välfärdsfrågorna och tar jämställdhets- och jämlikhetsarbetet på allvar.

Vid årsskiftet så räddades det ekonomiska stödet till kvinnojourerna i Stockholms stad med nöd och näppe. Men jourerna fick tyvärr bara andas ut tillfälligt. Hotet om indragna bidrag hänger fortfarande över dem, och dessutom riskerar deras verksamhet att privatiseras.

Det finns flera kommuner som valt att upphandla skyddade boenden. Det innebär att våldsutsatta kvinnor blivit något som företag kan tjäna pengar på. Så blir det när borgerlig privatiseringspolitik får styra.

En liknande utveckling ser vi när det kommer till ungdomsmottagningarna i regionen. För som om det inte vore nog med privatiseringskaos inom sjukvården så har det blågröna styret i Region Stockholm öppnat upp för att lägga ut ungdomsmottagningarna på entreprenad.

Det här är en farlig utveckling. De anställda på ungdomsmottagningarna och de ideella organisationer som driver kvinnojourer sitter inne på en unik kompetens och erfarenhet som riskerar att helt gå förlorad om man lägger ut verksamheten till den som lämnar billigast offert.

Vi i Vänsterpartiet vill istället se en stabil och långsiktig finansiering av kvinnojourerna och ungdomsmottagningar i regionens egen regi.

Vi kan inte acceptera att företagens vinstintressen tillåts gå före kvinnors och ungdomars behov av vård och stöd. De borgerliga partier som driver på den här utvecklingen måste röstas bort från all form av inflytande.

Stockholm måste sluta upp med privatiseringsexperimenten och ta ansvar för en jämställd vård och välfärd.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: