Organiserat näthat – ett växande problem enligt allt fler instanser.

Svenska män överrepresenterade i incelforum

2020-03-06 | FemPers padlock

INRIKES

I veckan släppte Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, en rapport som visar att svenska män är överrepresenterade i internationella så kallade incel-forum. Ett tiotal uppmärksammade mord och självmord har haft bäring i den så kallade incel-kulturen vilket fått världens säkerhetstjänster att titta närmare på miljön.

FAKTA: Forskarna som skrivit memot tillhör FOI:s Data science-grupp. De förenar forskning inom en mängd olika områden som psykologi, statsvetenskap, och kriminologi med datoriserade analyser och lingvistik. Statistiken i studien är insamlad från forumen incels.co, lookism.net och looksmax.me med ett webbanalysverktyg mellan oktober och december 2019.

Här kan du läsa rapporten i sin helhet.

Flera länders säkerhetstjänster har på senare år varnat för det växande hot som kommer från den så kallade incel-miljön, en internetbaserad kultur av män som odlar kvinnohat och hämndlystnad till följd av oförmåga att inleda relationer. FOI har undersökt flera digitala mötesplatser som incels använder och presenterar resultatet i ett memo.

– I vår studie har vi gått igenom några av de digitala miljöer, olika forum, där incels kommunicerar. Incelforumen förmedlar en utseendefixerad världsbild uppblandad med pseudovetenskapliga sociobiologiska teorier. Tonen är i många fall hatfylld, speciellt mot kvinnor som i vissa fall betraktas som naturresurser istället för människor. På forumen förekommer också hyllningar av kända våldsverkare och mördare, säger Lisa Kaati, forskare på FOI.


Flest svenskar per capita

— De flesta besökarna på forumen är amerikaner, men sett till befolkningsmängd finns en betydligt större andel besökare från Sverige än från USA. I forumen beskrivs Sverige som ett land som på grund av stor flyktingmottagning är ”cucked”, ett begrepp incels använder om veka män som låter sig domineras. Svenska kvinnor anses ha tagit över makten och förstört landet genom feminism samt stor invandring av utländska män vilket förstör den sexuella marknaden för etniskt svenska män, konstaterar Lisa Kaati.

Själva termen incel är en förkortning för involuntary celibacy (på svenska ofrivilligt celibat). Incel är inte någon organisation eller rörelse och det finns, enligt FOI, ingen tydlig ideologi som enar incels.

Begreppet incel myntades 1993 av en kvinnlig kanadensisk collegestudent 1993 på en e-postlista för personer som haft svårt att skapa relationer, Alana’s involuntary celibacy project. E-postlistan var öppen för alla, oavsett kön och sexuell läggning, som led av ensamhet och inte hade lyckats upprätta några romantiska eller sexuella relationer. Under 2000-talet har dock incelkulturen utvecklats till något som nästan uteslutande lockar heterosexuella män. Ett tiotal dödliga attacker i världen har utförts av individer som i någon mån fostrats av incelkulturen.

Ett av de mer uppmärksammade fallen rör amerikanen Elliot Rodger, en 22-årig man som 2014 dödade sex personer och skadade fjorton innan han sköt ihjäl sig själv och som hyllats som en hjälte inom de våldsbejakande fraktionerna av incelkulturen. Innan attacken laddade Rodger upp en video där han berättade om sin besvikelse över att aldrig ha haft sex och om hur han skulle uppnå vedergällning genom att döda kvinnor och sexuellt aktiva män. Att ”göra en ER” (Elliot Rodgers initialer) är ett begrepp som incels som fantiserar om att följa hans exempel använder.

– Att träffa andra som är i samma situation och som validerar ens känslor kan bidra till en känsla av tillhörighet. Incelforumkulturen kan dock vara destruktiv eftersom medlemmarna i många fall göder varandras depression, raseri och utseendefixering. Det finns också ett stort självhat på forumen, att vara ful är en legitim anledning till att begå självmord, säger Lisa Kaati.

Forskarnas slutsatser är att mer forskning är nödvändig för att kunna bedöma i vilken mån incelkulturen i sig är ett hot, vad som får individer att söka sig dit och vad som får vissa av dessa individer att omsätta sina våldsfantasier i handling.

Även Säpo anser att incelkulturen kräver ökad uppmärksamhet.

– Den är sannolikt växande, vilket är besvärande för oss i Sverige och i hela västvärlden, sade Säpochefen Klas Friberg till Sveriges radio i början av januari.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: